Spelregels


Voornaamste Spelregels Amstelidee

 • Uw idee-plan is nieuw en heeft een uniek of onderscheidend karakter. Bij voorkeur geen kopie van andere gerealiseerde activiteiten. Noot. In bepaalde situaties kan een succesvol project met steun elders worden opgestart.
 • Uw idee zet u om in een plan wat U al dan niet met anderen, tot uitvoer wilt brengen. Amstelidee is geen ideeënbank, maar een ideeënwerkplaats waar ideeën omgezet worden in door u te realiseren activiteiten of projecten.
 • Amstelidee ondersteunt ideeën-plannen op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur.
 • Uw idee-plan draagt bij aan de verbetering van de sociale leefbaarheid en vitaliteit in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn.
 • Het accent van uw plan ligt op het terrein van verbinden, samenwerken en minder op  investeringen van materiele aard.
 • Amstelidee gaat bij sommige kleinschalige projecten een samenwerking aan met andere partners; Vrienden van Amstel(idee) zoals de Rabobank Amstel en Vecht, andere lokale fondsen, gemeente en lokaal bedrijfsleven.
 • Uw idee-plan is nog niet gestart. Amstelidee steunt in principe geen activiteiten of projecten die al in uitvoer zijn tenzij er sprake is van nieuwe innoverende methoden die het project in een doorstart vooruit helpen.
 • U draagt uw idee-plan voor door middel van het door Amstelidee  verstrekte format.
 • Uw idee-plan wordt getoetst en al dan niet gehonoreerd door het bestuur van Stichting Amstelidee. Stichting Amstelidee kan uw aanvraag voorleggen aan vertegenwoordigers van het z.g. ambassadeursnetwerk van Amstelidee (adviseurs) om de haalbaarheid en meerwaarde vast te stellen.
 • U dient een goede verantwoording (nota’s foto’s, bankafschriften e.d.) af te leggen over de door u ontvangen ondersteuning.
 • Amstelidee geeft in principe géén financiële steun aan het realiseren van gebouwen, verbouwingen, vervanging van inventaris of het inrichten van (buiten)ruimten.
 • Amstelidee geeft geen financiële steun aan die activiteiten of projecten die hun reeds lopende exploitatie niet rond kunnen krijgen. “Amstelidee is géén “bankpas of pinautomaat!”
 • Bij gunning ontvang de aanvrager in eerste instantie een voorschot. Na verantwoording ontvangt de aanvrager het resterende bedrag.
 • De aanvrager zorgt voor en schriftelijke verantwoording (inhoud en financieel).
 • Amstelidee ontvangt een foto van de activiteit die gebruikt kan en mag worden voor publiciteit. Verder verzoeken we u om een tekst te plaatsen op de Facebookpagina van Amstelidee. (U kunt ook de tekst/foto mailen naar info@amstelidee.nl, dan plaatsen wij het.) Amstelidee stelt het zeer op prijs om bij lanceringen, kick-off of uitvoeringen uitgenodigd te worden om het succes gezamenlijk te vieren.
 • Over inhoudelijke  besluitvorming  (de uitslag) met betrekking tot afwijzing wordt na de schriftelijke motivatie niet meer gecorrespondeerd.

Uitbetaling:

Na toezegging van de aangevraagde subsidie/donatie zal in eerste instantie 75% als voorschot worden overgemaakt.

Voorwaarde voor definitieve vaststelling gehonoreerd bedrag is dat u binnen 2 maanden na implementatie of realisatie van uw activiteit/project, een aanvraag doet tot uitbetaling van het restbedrag.

De verantwoording is voorzien van:

 1. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat uw activiteit/project is gerealiseerd.
 2. Een financieel overzicht over de gehele activiteit/project.
 3. Foto’s, kopieën van Pr-uitingen waarbij toestemming wordt verleend om deze op de site van Amstelidee te plaatsten

Amstelidee behoudt zich het recht voor, als niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarde of gemaakt afspraken (overeenkomst), het eerder uitbetaalde voorschot terug te vorderen.

Wanneer uit de afrekening blijkt dat de uitgaven lager zijn dan begroot, behoudt Amstelidee het recht om het verschil op de toegezegde subsidie/donatie te korten.