Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Stichting Amstelidee

In 2020 zijn er geen mutaties geweest in het bestuur.

Huidig bestuur:

 • Dhr. Hugo van der Kooij (Voorzitter)
 • Dhr. Wouter Ekkelkamp (Secretaris)
 • Dhr. Hans van der Kooij (Penningmeester)
 • Dhr. Chris Nanninga (Lid)

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 x bij elkaar geweest. Door social distancing i.v.m. Covid-19 is er 4 x digitaal vergaderd. Lastig maar niet onoverkomelijk. Uiteraard hopen we in 2021 snel en gezond weer fysiek om de tafel te zitten. Verder hebben 2 bestuursleden regelmatig gewerkt aan het vervolmaken van het aanvraag-volgsysteem.


Ontwikkeling

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met:

 • Het eerste jaar echt met aanvragen aan de slag gaan.

De uitkomsten hiervan zijn;

Uitzetten van onze diensten op globaal 2 terreinen:

 1. aanbieden en realiseren van aanvragen
 2. geven van advies en ondersteuning bij aanvragen

Het bestuur is zeer tevreden dat er in 2020 zo’n 80 aanvragen zijn ingediend. Juist in dit eerste jaar heeft de veelheid en de verschillende soorten aanvragen, ons meer geleerd over onze opzet en visie. Zo wordt het duidelijk of de criteria helder overkomen en of de aanvraagprocedure aanpassingen behoeft. Als bestuur zijn we verheugd dat onze ondersteuning in vorm van face to face gesprekjes, het inzetten van ambassadeurs(buddy’s) en het meedenken bij aanvragen, een verschil maakt en zeer gewaardeerd wordt door de aanvragende organisaties. We zijn ons er van bewust dat we het inzetten van ambassadeurs nog verder kunnen uitbouwen.

 • Het procesmatig uitwerken van een goed aanvraagvolgsysteem.

Vooral door de inzet van ons bestuurslid Chris Nanninga is er veel aandacht (en tijd) gaan zitten in het procesmatig volgen van aanvraag tot verantwoording. Het resultaat is dat Amstelidee beschikt over een fijnmazig volgsysteem waarin we goed kunnen zien wat voor type aanvragen, uit welke stad, welke omvang en financieel situatie binnen de stichting spelen.

 • Amstelidee in 2020

Niemand gaat 2020 vergeten. Corona heeft ons (nog steeds) stevig in haar greep. Voor het bestuur is dit reden geweest om te helpen bij initiatieven op het terrein van samenwerken, steun, oog voor kwetsbare groepen en aandacht voor eenzaamheid. Als stichting hebben we in dit kader ook onze criteria versoepeld door onze insteek op “nieuw en briljant” tijdelijk in te ruilen voor snel, urgent en dicht bij de bewoners. Onze actie “Niemand met Kerst alleen!” heeft veel aanvragen en resultaten opgeleverd.


Het bestuur kijkt terug op een voor ons gevoel succesvol jaar. Er zijn 80 aanvragen ingediend en er is heel wat tijd gestoken in het opgang helpen van initiatieven.

In het voorjaar hebben we als stichting een extra impuls ontwikkeld voor jonge jeugd (Bassischolen). Ook kinderen kunnen nu een beroep doen op middelen bij onze afdeling “Amstelideetjes”. In 2021 willen we met een heuse campagne bij scholen meer bekendheid aan geven.


Presenteren van de Stichting Amstelidee

Voornaamste activiteiten op dit gebied:

 • Ook dit jaar zijn we geholpen door de Caesargroep bij het actueel houden van de website.
 • We hebben artikelen over de stichting Amstelidee geplaatst in o.a. AmstelveenZ, Meerbode en diverse en wijkmedia.
 • Het maken van flyers, posters en houden van presentaties
 • In het kader van het stimuleren van initiatieven op basisscholen is er een redactioneel artikel verschenen in Amstelkids. Deze glossy schoolkrant is onder alle leerlingen van het basisonderwijs verspreid. Amstelidee gaat in 2021 een campagne starten om meer kinderinitiatieven te faciliteren.

Vrienden van Amstel(idee)


In 2020 zijn we voor 3 jaar een partnerschap aangaan met Rabobank Amstel-en Vecht. In dit jaar hebben we 3 projecten gehonoreerd in het kader van onze verdubbelaar strategie.

Het betreft:

 1. -Buurtclub Leefstijl
 2. -Fietsmaatjes
 3. -Met wie drink jij een kopje thee?


Financieel verslag 2020

 
Balans  2020   2019 
Activa / Bezittingen 1. Liquide middelen € 450.662,83 € 197.368,89 
TOTAAL Activa / Bezittingen € 450.662,83  € 197.368,89 
Passiva / Schulden 2. Algemene reserve € 445.655,33  € 197.368,89 
3. Nog niet uitbetaalde subsidies € 5.007,50  € 0,00 
TOTAAL Passiva / Schulden € 450.662,83  € 197.368,89 
Resultaten rekening  2020    2019 
4. Giften€ 302.057,10 € 200.000,00 
5. Subsidiering projecten € 44.186,6591% € 2.000,0076%
6. Organisatie kosten € 4.090,28 8% € 532,6520%
7. Bankkosten € 486,23 1% € 98,46 4%
Resultaat € 253.294,93  € 197.368,89 

Toelichting:

3. Nog niet uitbetaalde subsidies

In ons subsidie beleid keren we bij een project wat we positief beoordelen in eerste instantie 90% uit. Indien het project is opgeleverd en het bewijs materiaal is verkregen, betalen we de laatste 10% uit. Momenteel gaat dit over nog 27 projecten.

 • Subsidiering projecten

In het afgelopen jaar hebben we bij 42 projecten de project voorstellen gehonoreerd.

2. Project voorstellen konden niet doorgaan vanwege Corona en de initiatiefnemers hebben zich terug getrokken.

 • Organisatie kosten

De organisatie kosten bestaan met name uit marketing kosten. Dit jaar hebben we middels een infomercial geadverteerd in Amstelveen, wat 75% van deze kostenpost heeft betekend.BIJLAGE: AANVRAGEN EN TOEKENNINGEN UITGESPLIST PER GEMEENTE EN CATEGORIE ACTIVITEIT
Aanvragen totaal: gemeente Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn
Aanvragen per gemeente                                                              Amstelveen59 79%
 Aalsmeer 2 3%
 Uithoorn14 19%
Totaal in verzorgingsgebied 75 100%
Aanvragen per sector                                                              Sport  9   12%
 Cultuur11 15%
 Zorg 2 3%
 Welzijn43 57%
 Jongeren 4 5%
 Beperking 6 8%
Totaal in verzorgingsgebied 75 100%
Redenen voor afwijzing                                                              niet voldoen aan criteria15  45%
 niet inhoudelijk onderbouwd 0 0%
 niet financieel onderbouwd 0 0%
 aanwezige voorliggende voorziening  5  15%
 niets aangeleverd 7 21%
 Overig 6 18%
 Totaal33100%
Toegekend per gemeente                                                              Amstelveen30  75%
 Aalsmeer 1 3%
 Uithoorn 9 23%
Totaal in verzorgingsgebied(meerdere in project mogelijk)40 100%
Toegekend per sector                                                              Sport  2   5%
 Cultuur 3 8%
 Zorg 2 5%
 Welzijn29 73%
 Jongeren 1 3%
 Beperking 3 8%
Totaal in verzorgingsgebied(meerdere in project mogelijk)40  100%
Aanvragen gesplitst: gemeente Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn
Aanvragen Gemeente AmstelveenSectorAantal keer toegekendProcentBedrag uitgekeerdProcent
 Sport2 5% 1.305 3%
 Cultuur2 5% 6.750 15%
 Zorg2 5% 1.850 4%
 Welzijn22 55% 20.888 47%
 Jongeren1 3% 450 1%
 Beperking1 3% 4.140 9%
Totaal 30 76% 35.383 79%
Aanvragen Gemeente AalsmeerSectorAantal keer toegekendProcentBedrag uitgekeerdProcent
 Sport0 0% 0 0%
 Cultuur0 0% 0 0%
 Zorg0 0% 0 0%
 Welzijn0 0% 0 0%
 Jongeren0 0% 0 0%
 Beperking1 3% 450 1%
Totaal 1 3% 450 1%
Aanvragen gemeente UithoornSectorAantal keer toegekendProcentBedrag uitgekeerdProcent
 Sport0 0% 0 0%
 Cultuur1 3% 405 1%
 Zorg0 0% 0 0%
 Welzijn7 18% 7.520 17%
 Jongeren0 0% 0 0%
 Beperking1 3% 1.125 3%
Totaal 9 24% 9.050 21%
Totaal van alle gemeentenSectorAantal keer toegekendProcentBedrag uitgekeerdProcent
 Sport2 5% 1.305 3%
 Cultuur3 8% 7.155 16%
 Zorg2 5% 1.850 4%
 Welzijn29 73% 28.408 64%
 Jongeren1 3% 450 1%
 Beperking3 9% 5.715 13%
Totaal 40 100% 44.883 100%
Contact

Voorzitter H. van der Kooij Telefoonnummer: 06 51263302

p/a Ernest Claeslaan 9 1187 VB Amstelveen

e-mail: info@amstelidee.nl

KvK: 73991309

RSIN (Fiscaal nummer) : 859735540 AN NL26 RABO 0341 4766 41