Vrienden van Amstel

Vrienden van Amstelidee, stimuleren kansrijke ideeën, die de samenleving ten goede komen en duurzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn.


Rabobank

De Rabobank wil haar maatschappelijke functie in de regio vormgeven door de initiatieven en ideeën die binnen komen bij Amstelidee te versterken. Hierbij zijn vooralsnog drie gebieden gedefinieerd.

Thematisch partnerschap

Samen zoeken (stellen we vast) dat we in een jaar gaan voor een bepaald thema. Bijvoorbeeld: Jeugd, Vrijheid, Internationale verbinding, bewegen, etc.

Het thema voor 2020 moet nog worden vastgesteld.

Eurekaplannen…. “Het Rabo-Amstelidee”

“Wie heeft een idee om samenwerking tussen jong en oud te organiseren?” Bepaalde ideeën zijn zo uniek dat beide organisaties dit extra honoreren.

Wanneer komt uw idee in aanmerking voor een Eureka predicaat?

 • Het gaat echt om een nieuw idee. (Nog niet in onze regio vertoond)
 • Het idee helpt de samenleving echt voor uit.
 • Het idee is briljant en steek met kop en schouders uit boven andere ideeën.

Procedure

Denkt u dat uw idee een Eureka-idee is? Mail uw plan t.a.v. Amstelidee info@amstelidee.nl

De ideeënverdubbelaar

Bepaalde type aanvragen bij Amstelidee worden door de Rabobank verdubbeld.

Wanneer komt uw idee in aanmerking voor de z.g. verdubbelaar?

 • Uw idee is origineel
 • Uw idee heeft de nodige urgentie
 • Uw idee is kleinschalig (weinig kosten)
 • Uw idee wordt door meerdere mensen ondersteund
 • De uitvoering is op korte termijn te organiseren en realiseren

Rabo en Amstelidee stellen bijvoorbeeld vast dat ideeën die eenzaamheid in de buurt kunnen verminderen, in aanmerking komen voor een z.g. verdubbelaar.

Procedure

Denk u dat uw idee voor een verdubbeling in aanmerking komt?  Mail uw plan t.a.v. Amstelidee info@amstelidee.nl


ANDERS Amstelland

ANDERS Amstelland is een regionaal werkende stichting (Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer) die individuele burgers in nood (armoede, beperking, eenzaamheid) ondersteunt vanuit en met een netwerk van lokaal betrokken ondernemers en sponsoren dat noden oplost met de inzet van tijd en/of middelen.

Het partnerschap van ANDERS Amstelland en Amstelidee bestaat uit een complementaire versterking van elkaar

 • Amstelidee ondersteunt aanvragen van ANDERS Amstelland die aan beider criteria voldoen, maar die het vermogen/capaciteit van lokaal betrokken ondernemers te boven gaat
 • Amstelidee honoreert aanvragen van ANDERS Amstelland die voldoen aan beider criteria, zoals
  • Periodieke follow up trajecten voor mensen die door ANDERS Amstelland zijn geholpen om terugval te voorkomen
  • Andere projecten die voldoen aan de reguliere Amstelidee criteria
  • Het netwerk van ANDERS Amstelland kan project buddy’s leveren voor Amstelidee projecten in de vorm van meedenken en organiseren

Kijk voor alle AMSTELLAND Anders info op https://stichtinganders.nl/amstelland/

Initiatievenfonds Uithoorn de Kwakel

Stichting Amstelidee werkt samen met het Initiatievenfonds in Uithoorn. Wij bekijken samen wie en hoe we het best de de activiteiten kunnen ondersteunen.

Betreft projecten-activiteiten in Uithoorn en De Kwakel www.initiatievenfondsuithoorn.nl


Stichting Stinak

Stichting Amstelidee werkt samen met de Stichting Stinak in Amstelveen

Betreft afstemming bij het ondersteunen van culturele activiteiten.