Doelstelling

Amstelidee wil mensen in staat stellen zelf bedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het terrein van zorg en welzijn. Ideeën op het terrein van eenzaamheid, armoedebestrijding, jeugd en jongeren en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in potentie een duurzaam karakter hebben.

Drie vormen van bijdrage

Categorie 1

  • € 500,- tot € 1000,-
  • Aanmoediging- / stimuleringsregeling.

Voorbeelden:

Bijeenkomsten organiseren om buurtbewoners te verbinden met als doel de sociale samenhang te verbeteren.

Opzetten van crowdfunding voor projecten – activiteiten waar de buurt of stad beter van wordt.

Categorie 2

  • € 1000,-  tot € 5000,-
  • Kortlopend project > dan 2 jaar

Voorbeelden:

  • Het ontwikkelen van een samenwerking tussen onderwijs en buurt waarbij de school leerzame activiteiten organiseert binnen de wijk (Pannenkoeken dag in het verpleegtehuis) en waarbij de wijk bijvoorbeeld gastlessen verzorgt in de school over relevante thema’s.
  • Mensen met een beperking betrekken bij het meedoen in de wijk door bijvoorbeeld een legeflessenproject waarbij mensen met een beperking, lege flessen op een bepaalde dag ophalen.
  • Het opzetten van een buitenbioscoop waarbij het verbinden van buurtbewoners voorop staat.

Categorie 3

Amstelidee gunt in zeer bijzondere gevallen een groter bedrag. Het idee moet dan wel exclusief, briljant en echt nieuw zijn.

  • € 5000,-  tot € 40.000,-
  • Omvangrijk project > dan 2 jaar

Voorbeelden:

  • Realiseren van een laagdrempelige ontmoeting voor ouders die rond moeten komen van de bijstand.