Aanvraag

Voor alle categorieën gebruikt u het onderstaande Amstelidee – aanvraagformulier. Het bestuur van Amstelidee beoordeeld elke 2 maanden uw aanvraag en zal u over de gunning per mail antwoorden.

De aanvraag is voorzien van:

  1. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat uw activiteit/project is gerealiseerd.
  2. Een financieel overzicht over de gehele activiteit of project.
  3. Foto’s, kopieën van Pr-uitingen waarbij toestemming wordt verleend om deze op de site van Amstelidee te plaatsten

Bij zeer bijzondere projecten Categorie 3 neemt u vooral contact op met Amstelidee info@amstelidee.nl

Amstelidee behoudt zich het recht om, als niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarde of gemaakt afspraken (overeenkomst), het eerder uitbetaalde voorschot terug te vorderen.

Wanneer uit de afrekening blijkt dat de uitgaven lager zijn dan begroot, behoudt Amstelidee het recht om het verschil op de toegezegde subsidie/donatie te korten.