Amstelidee op bezoek bij jarig Fietsmaatjes Amstelveen

Op woensdag 29 mei jl. vierde Fietsmaatjes Amstelveen het eerste lustrum samen met vrijwilligers, deelnemers en sponsoren, waaronder Amstelidee. Tijdens de regenachtige, maar daardoor niet minder gezellige bijeenkomst, werd duofiets nr. 9 feestelijk in gebruik genomen.

Fietsmaatjes maakt het voor mensen, die niet meer goed zelfstandig kunnen fietsen, mogelijk om met een buddy samen op een duofiets met elektrische trapondersteuning fietstochtjes te maken.

Hulde voor deze vrijwilligersclub en op naar fiets nr.10 !!

Amstelidee en ANDERS Amstelland bundelen krachten t.b.v. kwetsbare inwoners in de regio

Amstelidee en ANDERS Amstelland bundelen krachten tbv kwetsbare inwoners in de regio

ANDERS Amstelland (een regionale netwerkorganisatie van sociaal betrokken ondernemers) en Amstelidee kondigen met trots hun nieuwe samenwerking aan, die een belangrijke stap markeert in het vergroten van de impact op het gebied van hulpverlening aan kwetsbare inwoners in de regio Amstelland.

De samenwerking tussen de twee stichtingen komt voort uit de gedeelde missie om de gemeenschap leefbaarder te maken en kwetsbare mensen te ondersteunen, voor elkaar en met elkaar, op weg naar verbinding en participatie.

Amstelidee ondersteunt normaliter projecten en ANDERS Amstelland individuele hulpvragen, maar beide stichtingen gaan elkaars activiteiten aanvullen met financiële steun en het uitwisselen van expertise.

Zo komt het komt regelmatig voor dat er voor de invulling van een hulpvraag bij ANDERS Amstelland meer tijd en middelen nodig zijn dan een hulp biedende ondernemer aankan. Vanaf nu kan ANDERS Amstelland een beroep doen op Amstelidee, dat dan (een deel van) de extra benodigde financiële middelen aanvult, zodat een oplossing alsnog gerealiseerd kan worden.

Amstelidee heeft voor komend jaar € 5.000 toegezegd als eerste fase van de samenwerking, waarmee ANDERS Amstelland in staat wordt gesteld om meer hulpvragen op te lossen en duurzame impact te maken.

Kijk voor alle info op www.andersamstelland.nl

Vijfde editie van Samen Eten in Bovenkerk groot succes
(Amstelidee cosponsor)

Een mooi lokaal project waarin meedoen, verbinden, voor elkaar & met elkaar en plezier centraal staan. Ofwel de kernwaarden van Amstelidee.
Dat is dan ook gelijk de reden om trotse cosponsor te zijn.

Verslag van de organisatie:

Op vrijdag 19 april was het Bovenkerkse Noorddamcentrum door 30 vrijwilligers omgebouwd tot een sfeervol restaurant waar ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan een feestelijk diner werd geserveerd voor 200 gasten. Waarom zoveel eters aanwezig waren? De organisatie had bekend gemaakt dat er voor deze speciale gelegenheid geen limiet was en dat iedereen die dit feestelijke moment mee wil maken mocht komen.

Met een stoelenplan gemaakt door een vrijwilliger konden gelukkig alle gasten zitten. Het buffet werd verplaats naar de grote zaal waar de gasten op vier punten het buffet konden betreden en er zoveel ruimte was dat de rollators meekonden. Binnen 20 minuten hadden alle 200 eters een eerste bord gevuld met keuzes uit 15 gerechten. De beheerder van het Noorddamcentrum verraste ons nog met speciale flessen met Bovenkerks water op de tafels. Met straattheater, een troubadour en goochelaar werd de avond heel bijzonder gemaakt.

De avond begon met een korte terugblik op vijf jaar Samen Eten. De organisatie heeft in die jaren veel moeten improviseren. Corona best wel heftig toen, de verbouwing van het Noorddamcentrum gelukkig mochten we te gast zijn in het clubhuis van RODA 23, (heel apart met de buitenlift in weer wind), later beginnen met eten omdat de aardappels nog niet gaar waren, schaaltjes bijgerechten die vergeten waren en nog net op tijd werden ontdekt, verkeerde jassen meegenomen, rollators die zoek waren. En het blijft heel bijzonder in deze tijd dat bijna alles kan er een menu is op de avonden van Samen Eten die 135 eters lekker vinden.

Wethouder Marijn van Ballegooijen bedankte daarna alle vrijwilligers die in die vijf jaar met Samen Eten zoveel buurtgenoten samen hebben gebracht. Hij kreeg spontaan een schort omgehangen om mee te helpen in de bediening. Mocht de Wethouder ooit stoppen in de politiek kan hij zo aan de slag in de horeca.
De avond werd afgesloten door de bekendste ijscoman Lex met voor alle gasten een heerlijk ijsje met of zonder slagroom.

De organisatie bedankt alle sponsoren van deze avond. Gemeente Amstelveen, Amstelidee, VOKA, Stichting Bovenkerk en allen die meegeholpen hebben om er een onvergetelijke avond van te maken.Dutch Para Dance grootste rolstoeldansevenement ter wereld van 29 t/m 31 maart 2024 in De Meerkamp in Amstelveen (Amstelidee cosponsor)

Het grootste rolstoeldansevenement ter wereld met deelnemers uit ruim 23 landen

Lichaam en geest zijn twee zijden van hetzelfde vel papier, de ene kan niet zonder de andere. Het is voor ieder mens belangrijk om beiden in goede staat te houden staat teneinde fysiek, geestelijk en sociaal te kunnen functioneren met als resultaat zelfredzaamheid, participatie, kwaliteit van en plezier in het leven.

Sport (sport, bewegen, muziek en dansen) levert daaraan een niet te onderschatten bijdrage. Kort gezegd staat sport voor fit, fun, sociaal bindend en opvoedend.

“Dansen is gezellig en het is een prima manier van bewegen, ontspannend en inspannend tegelijk, en je kunt het doen op elke gewenste manier. Rustig of ‘wild’, recreatief, sportief, in de disco, bij een diner dansant, op wedstrijdniveau of bij ‘Dancing with the stars’! Dansen is een sociale activiteit: je danst met een partner of in een groep, je danst op een feestje, je ontmoet anderen, bekenden en onbekenden. Ook voor mensen met een handicap is dansen heel goed mogelijk. Een van de vormen is rolstoeldansen”.

Er zijn wedstrijden in alle klassen en categorieën. Een deskundige 7-koppige internationale jury zal zorgen voor een eerlijke plaatsing van de paren. Voor technische en persoonlijke assistentie zijn er medewerkers van TNS en het Nederlandse Rode Kruis en EHBO. Alle reglementen en inschrijfformulieren zijn te vinden op www.rolstoeldansen.nl De kernwaarden van Amstelidee zijn voor elkaar en met elkaar, zelfredzaamheid, participatie en verbinding. Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van dit mooie evenement.

Vrouwencirkel Amstelveen van start gegaan op Internationale Vrouwendag
(Amstelidee 6 maanden cosponsor)

Vrouwencirkels hebben als doel vrouwen bij elkaar te brengen door elke 2 weken een boeiende en leuke activiteit aan te bieden op wisselende dagen, tijden en locaties. Zo ook recent gestarte Vrouwencirkel Amstelveen.

Zoals mannen graag met elkaar activiteiten ondernemen, vinden vrouwen het ook fijn om onder elkaar aan activiteiten deel te nemen. Een open sfeer, het gevoel van verbondenheid, het onderlinge begrip voor elkaars situatie, de herkenbaarheid, dat is wat Vrouwencirkel wil bieden, een plek waar men zich snel thuis voelt en wat een bron van inspiratie kan zijn.

Vrijblijvend want geïnteresseerden kiezen per keer waar men aan deel wil nemen. De activiteiten zijn laagdrempelig, veilig en nog gratis ook! Zelfs de koffie en thee kost niets. Voor eventueel bijkomende kosten als toegang of materiaal kan een bijdrage gevraagd worden maar als dat niet mogelijk is zoekt de organisatie een oplossing, want geld mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen.

De eerste activiteit vindt plaats op 29 maart in Wijkcentrum de Bolder van 14.00-16.00 uur. Twee Japanse dames vertellen over de betekenis van de Japanse bloesembomen waar er 400 van in het Amsterdamse bos staan.

Een overzicht van alle activiteiten is per email aan te vragen bij vrouwencirkelav@gmail.com onder vermelding van overzicht activiteiten. Vermeld naam en telefoonnummer.

Fototentoonstelling “connected” van Charlotte Brand geopend bij platform C (Amstelidee cosponsor)

Charlotte Brand vertelt met haar foto’s over hoe het Oekraïense vluchtelingen vergaat in Amstelveen,  een mooi beeld van hoe hun migratie en integratie in twee jaar tijd is verlopen: van wanhopig gevlucht naar ingeburgerd in Amstelveen, proberend hun leven weer op de rails krijgen en natuurlijk ook altijd met de zorgen over hoe het gaat met familie en vrienden in hun thuisland.

De weg naar buur, collega, klasgenoot en vriend verloopt goed. De ouderen hebben veel steun aan elkaar, de meeste mensen werken en doen vrijwilligerswerk. De kinderen gaan naar school, sporten, maken studieplannen en spreken vloeiend Nederlands.
Onder elke foto van de mensen die Charlotte heeft geportretteerd staat hun persoonlijke verhaal.

Met Connected toont Charlotte ons In deze gepolariseerde tijd een tegengeluid, namelijk de menselijke kant van migratie en integratie en benadrukt zij de waarde van verbinding.

De tentoonstelling “Connected” is te zien van 8 maart tot 19 mei 2024 in Platform C.
De toegang is gratis.

Verbinden en meedoen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar, zijn ook kernwaarden voor Amstelidee en we hopen dat de expositie een bijdrage gaat leveren betere leefbare gemeenschap.
Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van Connected.

Amstelidee bij mooie partnerbijeenkomst van Stichting ANDERS Amstelland

Op 1 maart was Amstelidee in het Flower Art Museum in Aalsmeer te gast bij ANDERS Amstelland, een groeiend netwerk van lokale en regionale maatschappelijk betrokken ondernemers, dat zijn diensten beschikbaar stelt aan mensen in de samenleving die dat nodig hebben onder het motto

 “met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en ontvangen. Want geven maakt rijk!”

Doel van de bijeenkomst was om met dit motto elkaar beter te leren kennen, de reeds bereikte resultaten door te nemen, ervaringen uit te wisselen en elkaar verder te enthousiasmeren voor de toekomst.

Het was een mooie en zinvolle bijeenkomst met zo’n 50 ondernemers met een uitleg van waar ANDERS Amstelland voor staat met concrete voorbeelden uit de praktijk, een onderhoudende presentatie van Ajax’ stadionspeaker Rob van Rossum en afsluitend een gezellige vrijmibo.

Verbinden en meedoen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar, zijn ook kernwaarden voor Amstelidee en we hopen dat we na de wederzijdse kennismaking elkaar in de samenwerking kunnen gaan vinden en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een meer leefbare gemeenschap.

En dat is dan ook de aanleiding voor Amstelidee om cosponsor van deze mooie bijeenkomst te zijn.

Dansfeest op 3 februari jl. in Noorddamcentrum Bovenkerk was een groot succes. (Amstelidee en Stichting Bovenkerk cosponsors)

Het dansfeest voor mensen met een beperking in bewegen (zoals Parkinson, MS, ADCA, CVA of reuma) op 3 februari jl. in het Noorddamcentrum in Bovenkerk was een groot succes, waaraan zo’n 80 mensen uit de regio hebben deelgenomen.

Centraal stonden uiteraard het maken van plezier en het naar hartenlust dansen van iedereen naar eigen kunnen en op eigen niveau; lopend, zittend, met een rollator of met de rolstoel.
Maar er was meer, want naast het dansen was er ook ruimschoots gelegenheid voor mooie en gezellige contactmomenten tussen deelnemers onderling en deelnemers en vrijwilligers.
Het belang van bewegen, muziek en de combinatie daarvan (dansen) wordt steeds meer onderkend, niet alleen voor mensen met een bewegingsbeperking, maar een leven lang voor iedereen van jong tot oud. Hetzelfde geldt voor sociale binding.

De grote feedback van deelnemers en vrijwilligers naar de organisatie laat zien dat het evenement enorm is gewaardeerd en in een grote behoefte voorziet.

Plezier, welzijn, sociale binding en zelfredzaamheid dragen bij van een verhoging van de leefbaarheid in gemeenschappen en dat zijn ook kernwaarden waar Amstelidee voor staat.
Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van dit mooie evenement.

Stichting STINAK gaat over in Amstelidee

In 2022 zijn Stichting Amstelidee en Stichting STINAK een nauwe samenwerking aangegaan op basis waarvan aanvragen bij de stichtingen via Stichting Amstelidee werden afgewikkeld. Het toekennen van Amstelveense donaties liep via beide besturen. Deze samenwerking is goed bevallen. Het bestuur van STINAK is onlangs tot de conclusie gekomen dat het logisch is dat vanaf 2024 Stichting Amstelidee de activiteiten van Stichting STINAK geheel overneemt.

Het bestuur van STINAK heeft in dat kader besloten tot ontbinding van Stichting STINAK en afwikkeling van alle lopende zaken van Stichting STINAK. Het vermogen van Stichting STINAK is overgedragen aan Stichting Amstelidee.

STINAK (Stichting Inkomsten Najaar Kermis) werd in 1974 opgericht met als doelstelling “het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten op ideële grondslag in Amstelveen voor zover deze geen commercieel belang dienen en geen winst beogen”.

STINAK heeft in al die jaren veel initiatieven financieel geholpen en daarmee substantieel bijgedragen aan prachtige maatschappelijke activiteiten in Amstelveen.

Stichting Amstelidee is trots dat zij als Ideële opvolger van Stichting STINAK mag fungeren en het vertrouwen dat het bestuur van Stichting STINAK in Stichting Amstelidee heeft gesteld.

Aankondiging freestyle dansfeest voor mensen met een bewegingsbeperking (Amstelidee cosponsor)

Door Edwin Barendsen

Een dansfeest voor mensen met een beperking in bewegen zoals Parkinson, MS, ADCA, CVA of reuma. Daarbij maakt het niet uit of je kunt lopen, staan, soms last hebt van bevriezingsverschijnselen of een rollator of rolstoel nodig hebt. Desgewenst kan je alle oefeningen op een stoel meedoen. We beginnen het dansen sowieso allemaal zittend.

Het belangrijkste is het samen dansen. Dansen is namelijk zoveel meer dan alleen bewegen. Door verbeelding en het ritme van de muziek wordt bewegen zoveel fijner (en makkelijker) om te doen. Bovendien geeft dansen met een hele groep of met een partner een gevoel van samenhorigheid en extra energie.  Iedereen kan naar eigen kunnen meedoen. Niemand is perfect, maar iedereen is wel uniek.

Omdat we graag voor iedereen een goede plek met passende begeleiding willen regelen,
is het fijn als je je van tevoren opgeeft bij Edwin Barentsen
(06) 58825091 of dansfeestfebruari@bovenkerk.me