Dansfeest op 3 februari jl. in Noorddamcentrum Bovenkerk was een groot succes. (Amstelidee en Stichting Bovenkerk cosponsors)

Het dansfeest voor mensen met een beperking in bewegen (zoals Parkinson, MS, ADCA, CVA of reuma) op 3 februari jl. in het Noorddamcentrum in Bovenkerk was een groot succes, waaraan zo’n 80 mensen uit de regio hebben deelgenomen.

Centraal stonden uiteraard het maken van plezier en het naar hartenlust dansen van iedereen naar eigen kunnen en op eigen niveau; lopend, zittend, met een rollator of met de rolstoel.
Maar er was meer, want naast het dansen was er ook ruimschoots gelegenheid voor mooie en gezellige contactmomenten tussen deelnemers onderling en deelnemers en vrijwilligers.
Het belang van bewegen, muziek en de combinatie daarvan (dansen) wordt steeds meer onderkend, niet alleen voor mensen met een bewegingsbeperking, maar een leven lang voor iedereen van jong tot oud. Hetzelfde geldt voor sociale binding.

De grote feedback van deelnemers en vrijwilligers naar de organisatie laat zien dat het evenement enorm is gewaardeerd en in een grote behoefte voorziet.

Plezier, welzijn, sociale binding en zelfredzaamheid dragen bij van een verhoging van de leefbaarheid in gemeenschappen en dat zijn ook kernwaarden waar Amstelidee voor staat.
Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van dit mooie evenement.

Stichting STINAK gaat over in Amstelidee

In 2022 zijn Stichting Amstelidee en Stichting STINAK een nauwe samenwerking aangegaan op basis waarvan aanvragen bij de stichtingen via Stichting Amstelidee werden afgewikkeld. Het toekennen van Amstelveense donaties liep via beide besturen. Deze samenwerking is goed bevallen. Het bestuur van STINAK is onlangs tot de conclusie gekomen dat het logisch is dat vanaf 2024 Stichting Amstelidee de activiteiten van Stichting STINAK geheel overneemt.

Het bestuur van STINAK heeft in dat kader besloten tot ontbinding van Stichting STINAK en afwikkeling van alle lopende zaken van Stichting STINAK. Het vermogen van Stichting STINAK is overgedragen aan Stichting Amstelidee.

STINAK (Stichting Inkomsten Najaar Kermis) werd in 1974 opgericht met als doelstelling “het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten op ideële grondslag in Amstelveen voor zover deze geen commercieel belang dienen en geen winst beogen”.

STINAK heeft in al die jaren veel initiatieven financieel geholpen en daarmee substantieel bijgedragen aan prachtige maatschappelijke activiteiten in Amstelveen.

Stichting Amstelidee is trots dat zij als Ideële opvolger van Stichting STINAK mag fungeren en het vertrouwen dat het bestuur van Stichting STINAK in Stichting Amstelidee heeft gesteld.

Aankondiging freestyle dansfeest voor mensen met een bewegingsbeperking (Amstelidee cosponsor)

Door Edwin Barendsen

Een dansfeest voor mensen met een beperking in bewegen zoals Parkinson, MS, ADCA, CVA of reuma. Daarbij maakt het niet uit of je kunt lopen, staan, soms last hebt van bevriezingsverschijnselen of een rollator of rolstoel nodig hebt. Desgewenst kan je alle oefeningen op een stoel meedoen. We beginnen het dansen sowieso allemaal zittend.

Het belangrijkste is het samen dansen. Dansen is namelijk zoveel meer dan alleen bewegen. Door verbeelding en het ritme van de muziek wordt bewegen zoveel fijner (en makkelijker) om te doen. Bovendien geeft dansen met een hele groep of met een partner een gevoel van samenhorigheid en extra energie.  Iedereen kan naar eigen kunnen meedoen. Niemand is perfect, maar iedereen is wel uniek.

Omdat we graag voor iedereen een goede plek met passende begeleiding willen regelen,
is het fijn als je je van tevoren opgeeft bij Edwin Barentsen
(06) 58825091 of dansfeestfebruari@bovenkerk.me

Feestelijke opening “ons pareltje” in Waardhuizen (Amstelidee cosponsor)

Op dinsdag 19 december is tijdens een drukbezochte bijeenkomst het Ontmoetingspunt “Ons Pareltje” in winkelcentrum Parlevinker in Waardhuizen in gebruik genomen, georganiseerd door Participe Amstelland samen met wijkbewoners.

Achtergrond van dit initiatief is dat er steeds meer voorzieningen uit de wijk verdwijnen. Deze verschraling treft ook het buurtwinkelcentrum en daarmee ook de functie van sociale ontmoetingsplek, terwijl de behoefte daaraan vanuit de wijk groot is.

Met de realisatie van ontmoetingsplek “Ons Pareltje” en de activiteiten die vandaaruit georganiseerd worden, kunnen bewoners elkaar weer vinden en is het ook een plek waar men ook gehoord en gezien wordt. Kortom, een zinvolle bijdrage aan meer verbinding in de wijk.

Dit mooie initiatief van Participe is mede mogelijk gemaakt door Stichting WaMi, de gemeente Amstelveen, Netjes Vastgoed Beheer en last but not least Amstelidee.

Veel plezier!

Kerst aan de poel bij de Urbanuskerk van 12 t/m 22 december

De activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Amstelidee is één van de cosponsors.

Verslag van de organisatie:

Onder het motto Kerst aan de Poel, zijn dinsdag 12 december de bezoeken begonnen van basisschoolkinderen van o.a. de Triangel aan de levensgrote kerststal in de tuin van de Urbanuskerk in Bovenkerk.

De kinderen wordt het kerstverhaal verteld en ze krijgen warme chocolademelk of limonade met een koekje. Daarna mogen ze een kaarsje in de wensvijver laten drijven. Tenslotte bezoeken ze de kerk met een korte rondleiding en kunnen ze vragen stellen. Ondanks het niet zo mooie weer toch heel veel enthousiaste gezichten.

Op momenten dat er geen schoolklassen zijn, kan iedereen elke dag van dichtbij de kerststal komen bewonderen. Ook zijn er prachtige kerstbomen en kerststukjes te koop, speciaal in het weekend van 15, 16 en 17 december wordt het een speciale sfeervolle verkoop.

Tenslotte is er op 22 december een kerstsamenzang Kerst aan de Poel. Een Dickenskoor treedt op en er zijn heerlijke versnaperingen.

Kerst aan de Poel is mogelijk gemaakt door St. Bovenkerk, Gemeente Amstelveen, Noorddamcentrum en last but not least Amstelidee.

Amstelidee sponsort gastlessen over online gedrag door Bureau Halt op De Triangel in Amstelveen.

10 t/m 17 november was de Nationale Week van de Mediawijsheid.
In dat kader organiseerde de Amstelveense Basisschool De Triangel gastlessen uitgevoerd door Bureau Halt.
De voorlichtingslessen waren een groot succes. Amstelkids (de kinderkrant voor Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel) en Het Triangeljournaal (gemaakt door leerlingen van De Triangel) deden er uitgebreid verslag van. Lees hier op pagina 9 het verslag

Eerste kunstkasten onthult in Amstelveen.

Jasmijn Weenink nam het initiatief voor het aanpakken van diverse saaie, grijze en bekladde electriciteitskasten in Amstelveen. Lokale amateur fotograven werden uitgenodigd om hun mooiste natuur foto’s ter beschikking te stellen om de kasten te verfraaien.

Recentelijk zijn de eerste kasten samen met buurtbewoners voorzien van prachtige foto’s.

Amstelidee is enthousiast dat onze stichting dit mede mogelijk heeft gemaakt. Ook de inzet van Platform C en Participe heeft geholpen.

Mooie samenwerking!

Amstelidee sponsort koelcel voor voedselbank Amstelveen

KOELCEL VOOR VOEDSELBANK AMSTELVEEN


Op donderdag 9 november vond in het nieuwe onderkomen van de Voedselbank Amstelveen een Benefietavond plaats. Doel was een sponsoractie om mensen die voor hun dagelijkse voeding afhankelijk zijn van de Voedselbank wekelijks gezond en gevarieerd eten te kunnen blijven verstrekken.

De ruim 100 aanwezige particulieren, bedrijven, serviceclubs, de ondernemersvereniging Amstelveen, en de coöperatieve ledenraad van de Rabobank sponsorden de daarvoor noodzakelijke financiën door zich allemaal voor langere termijn (meerjarig!) te committeren.

En dat is nodig ook, want de doelgroep groeit helaas gestaag en zal blijven groeien. Naast de bestaande samenstelling ven de voedselkratten is het bovendien noodzakelijk om meer verse groente en fruit in de maaltijdpakketten op te nemen. Dat was op de oude locatie niet goed mogelijk, omdat daar geen ruimte was om voedsel gekoeld te bewaren in afwachting van uitgifte.

Kortom, de Voedselbank had een koelruimte nodig, niet alleen voor de wekelijkse opslag van verse waar, maar ook voor wat langere termijn opslag bij aanbiedingen en schaalvoordeel bij grootschaliger inkoop.

Amstelidee ondersteunt initiatieven die de leefbaarheid op lokaal niveau verbeteren en mensen blij maken en dat doen we door eenmalige financieringen van nieuwe en innovatieve projecten (meedenken kunnen we en doen we desgevraagd ook).

Het meerjarig terugkerend sponsoren van voedsel valt daar helaas buiten, maar … de aanschaf van een koelcel niet. Voor ons betekent dat een eenmalige sponsoring van iets wat lang meegaat en die het voor anderen mogelijk maakt om hem structureel te vullen.
En daarom is Amstelidee de trotse sponsor van een koelcel van 4m x 6m en we hopen dat hij lang meegaat, en goed gevuld wordt en blijft door iedereen die de Voedselbank een warm hart toedraagt.

Veel plezier en succes!