Het Spacebuzz Project van andré kuipers en Amstelidee zijn geland in Amstelveen

Op dinsdag 16 november landde de SpaceBuzz Raket, een 15 meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste AD Virtual Reality bij de Amstelveense basisscholen De Willem Alexander en de Cirkel. Maar waarom?

Bij Amstelidee draait alles om leefbaarheid en dat is precies waar het SpaceBuzz Project over gaat: natuur, milieu en klimaat zijn basisvoorwaarden voor een leefbare aarde en daarmee ook voor leefbare samenlevingen en gemeenschappen. Door de snelle veranderingen stijgt wereldwijd de urgentie om snel in actie te komen om het tij bijtijds te keren.

Bewustwording gaat aan handelen vooraf en daar komt het SpaceBuzz project in beeld.
Astronauten blijken in de ruimte allemaal geraakt te zijn door het impactvolle Overview Effect: een diepe bewustwording van de nietigheid en kwetsbaarheid van de aarde, een kleine oase van leven in een onherbergzaam heelal en daarmee het besef om verantwoord met de aarde om te gaan.

De missie van het SpaceBuzz project is om leerlingen van Groep 7 het Overview Effect zelf te laten ervaren met een uniek revolutionair Virtual Reality educatieprogramma om hen zo te inspireren ambassadeur te worden van Planeet Aarde.

Dit is de reden dat Amstelidee trotse sponsor is van deze Amstelveense pilot van het SpaceBuzz Project in de hoop dat het elders in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn navolging krijgt.

Voor en na de raketreis is een compleet educatief programma ontwikkeld, bestaande uit twee delen die goed aansluiten bij de raketreis:

  • Vooraf worden de leerlingen in 6 lessen klassikaal getraind voor hun ruimtereis.
  • Dan komt de SpaceBuzz naar school, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) technologie. Tijdens de vlucht ervaren de leerlingen het overview effect. Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt de missie met de SpaceBuzz levensecht.
  • Vervolgens is er nog een aansluitende leergang van 6 lessen die aansluit bij kerndoelen rond Natuur & Techniek, Mens & Samenleving en Ruimte. Alle lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving; het ‘mission control center’.

Klik hier voor een mooie video impressie

Amstelidee cosponsor van danssalons voor dementerenden in het Odensehuis in Amstelveel

Het belang van muziek en bewegen voor jong en oud voor het goed functioneren van onze hersenen (geheugen, cognitie en emotie) en daarmee voor onze zelfredzaamheid en sociaal functioneren,  is inmiddels bekend. In het Odensehuis in Amstelveen brengen mensen met dementie en hun naasten de dag door.
Het Odensehuis heeft de afgelopen maanden in samenwerking met het Danspaleis een programmering met muziek en bewegen aangeboden met als doel mensen met dementie te activeren, want het muzikale en motorische geheugen blijven bij dementie nog heel lang intact.

In wijkcentrum Alleman zijn in een huiskamersetting acht Muzieksalons van twee uur elk georganiseerd: plaatjes draaien, praten over muziek, herinneringen en een beetje dansen.
Ook mantelzorgers en buurtbewoners waren welkom en aanwezig.
Dit allemaal met als resultaat: zingeving, plezier en het hervinden van blijheid. Fit, fun, participatie en sociale binding. Dat zijn de kernwaarden voor activiteiten die bijdragen aan een zorgzame en zelfredzame gemeenschap. Inwoners voor elkaar en met elkaar. Daar draait het om bij projecten die Amstelidee ondersteunt. En daarom is Amstelidee een trotse cosponsor van dit mooie project.

Amstelidee cosponsor van “de schakel gaat door” life stream uitzendingen

De belangrijkste kenmerken voor een leefbare samenleving zijn verbinding en participatie. Amstelidee ondersteunt lokale initiatieven die zich hier sterk voor maken en die daarnaast ook innovatief zijn.

De Schakel in Amstelveen is een vrijetijdsvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en is zo’n initiatief gestart. Tijdens de Corona Lock down kon men fysiek geen activiteiten aanbieden. Om toch contact te houden met de leden organiseerde de club een digitale bijeenkomst, waardoor letterlijk en figuurlijk weer verbinding ontstond tussen club en leden. Het zwaaimoment aan het eind van de sessie was een groot succes en men kon er geen genoeg van krijgen.
Om het contact en het mooie gevoel ook na de Lock down vast te houden organiseert De Schakel t/m juni 2022 voor de leden maandelijks een life stream uitzending. Maar ook mede gemaakt door de leden in de vorm van camera- en regie assistentie en het verzorgen van de catering tijdens en voor de uitzending. De uitzendingen vanuit het clubgebouw worden bijgewoond door een klein publiek en de deelnemers kunnen thuis centraal, maar ook in kleine groepjes, de zogenaamde babbelbox, met elkaar bijkletsen.

Gezien de waarde van dit project voor de leefbaarheid binnen deze gemeenschap, is Amstelidee trotse cosponsor voor kosten die worden gemaakt voor technische infrastructuur en -ondersteuning.

Veel succes en vooral veel plezier!

Amstelidee & rotary Amstelveen-Amstel ondersteunen behoud Uiterton en de ontwikkeling van de groene oase

Bij Uiterton in heempark De Braak worden sinds 1997 door jeugd en volwassenen boten gebouwd en gerestaureerd, waaronder historisch varend erfgoed. En men vaart er ook mee. Kortom, een mooie plek voor een leuke, zinvolle en verbindende vrijetijdsbesteding, een doorlopende bijdrage aan een leefbaar Amstelveen. Door onder andere een ander subsidiebeleid, vergrijzing en Corona kwam Uiterton in zwaar weer terecht en dreigde men te moeten stoppen.

De Rotary Amstelveen-Amstel, Amstelidee, Uiterton en Vrienden van Uiterton hebben in een projectgroep de handen ineengeslagen om Uiterton vlot te trekken en om daarnaast te onderzoeken hoe de locatie in het park intensiever kan worden gebruikt voor en door de buurt en andere maatschappelijke activiteiten op het gebied van sportieve recreatie, cultuur en ontmoeting. Een intensiever maatschappelijk gebruik is voor de gemeente Amstelveen een voorwaarde om de locatie in de lucht te kunnen houden. Als handvat daarvoor heeft de projectgroep het plan De Groene Oase opgesteld en begin oktober aan de gemeente aangeboden. De gemeente Amstelveen heeft het voornemen de projectgroep de tijd te gunnen om het plan De Groene Oase te realiseren.

En daarmee is gelijk fase 2 ingegaan: concrete gesprekken met potentiële gebruikers zijn al gaande, eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen worden verkend en last but not least, de financiën worden doorgerekend. Op naar iets moois! Wordt vervolgd.

Amstelideetje… Kids geven plantjes aan bewoners van wooncentrum middenhof

Amstelidee heeft sinds kort een nieuwe “speltak”, namelijk Amstelideetjes door en voor Amstel kids: kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen laagdrempelige bij Amstelidee budget aanvragen om een leuk idee te realiseren, alleen of met vriendjes/vriendinnetjes en/of klasgenoten.
Kijk voor verdere spelregels op www.amstelidee.nl

Op dinsdag 07 juli 2021 ging in Wooncentrum Middenhof in Amstelveen Middenhoven het eerste Amstelideetje Kids project van start.

Steven heeft met een aantal vriendjes zelf ca. 100 jonge kamerplantjes gekocht en dezen huis aan huis bezorgd bij de bewoners van Middenhof, gewoon om dat zij het een leuk gebaar vonden en omdat ouderen in Coronatijd ook wat extra aandacht verdienen. De bewoners hadden grote waardering voor deze actie, evenals RTVAmstelveen die er een reportage over heeft gemaakt.

Naar buiten en bewegen met ons tweede huis Amstelveen

Amstelidee ondersteunt initiatieven ten behoeve van zorgzaamheid en zelfredzaamheid van onze regionale samenleving in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn met als kernwaarden: fit, fun, participatie en sociale binding.


Dagelijkse beweging is zoals iedereen weet, een noodzakelijk onderdeel als één van de voorwaarden voor die zelfredzaamheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, vooral als je een handicap hebt. Dan zijn naast een getrainde bemensing ook speciale voorzieningen nodig om goed, leuk en verantwoord te kunnen bewegen. Ons Tweede Huis Amstelveen is een centrum met woon- en dag voorzieningen, waar men die speciale middelen nodig heeft.


Daarom is Amstelidee trots om cosponsor te zijn van een nieuw aangeschafte speciale duo e-bike, die op dinsdag 7 juli jl. feestelijk door de bewoners in gebruik is genomen met een hapje en een drankje en met in achtneming van de Corona spelregels, natuurlijk.


Veel fiets plezier!

Amstelidee steunt Fietsmaatjes Amstelveen bij aanschaf nieuwe E-duofiets

Fietsmaatjes draait volledig op fantastische vrijwilligers: buddy’s, bestuur en beheerders van de fietsen.

Deze week werd de Veentrapper Vier in gebruik genomen door Michael Douqué (Fietsmaatjes Amstelveen), Tjapko Poppens (Burgemeester Amstelveen) en Hugo van der Kooij (Amstelidee). Gevolgd door een toertochtje met de hele vloot en afsluiting nog een hapje en een drankje.

Beweging, plezier en sociale binding. Dat zijn de kernwaarden voor activiteiten die bijdragen aan een gezonde, zorgzame en zelfredzame gemeenschap. Daar draait het om bij projecten die Amstelidee ondersteunt, inwoners voor en met elkaar. Stichting Fietsmaatjes Amstelveen heeft het mogelijk gemaakt dat mensen die niet (meer) goed zelfstandig kunnen lopen of fietsen toch naar buiten kunnen, door te fietsen op een E-duofiets met een maatje. Om dit tot stand te brengen streeft Fietsmaatjes naar minimaal 1 fiets per wijk (11 wijken totaal) met een eigen lokale stalling. De vierde E-duofiets is aangeschaft, waarvan Amstelidee een trotse cofinacierder is.

Op naar de Veentrapper Vijf.

Drink jij een Kop Thee met Mij?

Judith van der Horst en Hugo van der Kooij

Op 26 maart was er een fotomoment met Judith van der Horst, van het project ‘Drink jij een Kop Thee met Mij?’, en Hugo van der Kooij van Amstelidee. Dit was naar aanleiding van de kick-off van het project in de wijken Middenhoven en Westwijk in Amstelveen, wat wellicht ook in andere wijken later van start gaat. Vrijwilligers bezorgen huis-aan-huis doosjes met thee, een koekje en een uitnodiging, voor wie het wil en nodig heeft, om te praten met hulpverleners. Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over depressieve gevoelens, somberheid of eenzaamheid.

Dat geestelijke nood in deze moeilijke tijd een serieuze zaak is, waarin mensen laagdrempelig geholpen moeten kunnen worden, blijkt duidelijk uit de lijst van instellingen die het project mede mogelijk hebben gemaakt: 

* Zorg en Zekerheid

* Prezens

* Duizendblad

* Ons Tweede Huis

* Albert Heijn Westwijk

* Participe

* Amstelidee

Niemand met de kerst alleen

Een eenzame kerst dreigt voor veel ouderen!

Het zijn lastige tijden in dit Coronatijdperk. De eenzaamheid neemt toe en al helemaal met de feestdagen. Veel ouderen gaan een eenzame kerst tegemoet.

Daar gaan wij wat aan doen!

Hebben jullie al plannen om mensen tijdens de feestdagen een hart onder de riem te steken? Dan kan en wil Stichting Amstelidee jullie helpen. Hebben jullie een actie of een attentie om bij onze ouderen het hoofd te bieden kan je een financiering krijgen.

Doe een aanvraag bij Amstelidee

Samen bestrijden we eenzaamheid en kunnen we wat troost bieden!