Amstelidee & rotary Amstelveen-Amstel ondersteunen behoud Uiterton en de ontwikkeling van de groene oase

Bij Uiterton in heempark De Braak worden sinds 1997 door jeugd en volwassenen boten gebouwd en gerestaureerd, waaronder historisch varend erfgoed. En men vaart er ook mee. Kortom, een mooie plek voor een leuke, zinvolle en verbindende vrijetijdsbesteding, een doorlopende bijdrage aan een leefbaar Amstelveen. Door onder andere een ander subsidiebeleid, vergrijzing en Corona kwam Uiterton in zwaar weer terecht en dreigde men te moeten stoppen.

De Rotary Amstelveen-Amstel, Amstelidee, Uiterton en Vrienden van Uiterton hebben in een projectgroep de handen ineengeslagen om Uiterton vlot te trekken en om daarnaast te onderzoeken hoe de locatie in het park intensiever kan worden gebruikt voor en door de buurt en andere maatschappelijke activiteiten op het gebied van sportieve recreatie, cultuur en ontmoeting. Een intensiever maatschappelijk gebruik is voor de gemeente Amstelveen een voorwaarde om de locatie in de lucht te kunnen houden. Als handvat daarvoor heeft de projectgroep het plan De Groene Oase opgesteld en begin oktober aan de gemeente aangeboden. De gemeente Amstelveen heeft het voornemen de projectgroep de tijd te gunnen om het plan De Groene Oase te realiseren.

En daarmee is gelijk fase 2 ingegaan: concrete gesprekken met potentiële gebruikers zijn al gaande, eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen worden verkend en last but not least, de financiën worden doorgerekend. Op naar iets moois! Wordt vervolgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.