Amstelidee en het project gemeenschapscentrum parkkamer patrimonium

In februari 2021 vroeg de gemeente Amstelveen aan Amstelidee of zij een bijdrage kon leveren om “botenclub” Uiterton op korte termijn te redden uit een schier onmogelijke situatie. Uiterton is gevestigd in een houten clubhuis en een loods in heempark De Braak en bouwt en restaureert daar met jongeren en ouderen samen boten, waaronder historisch varend erfgoed. En men vaart er ook mee. Kortom, een mooie plek voor een leuke, zinvolle en verbindende vrijetijdsbesteding en daarmee een bijdrage aan een leefbaar Amstelveen.
Door vergrijzing, twee jaar Corona en een veranderd subsidiebeleid kon Uiterton de huur niet meer opbrengen en dreigde op korte termijn uitzetting en daarmee het einde van Uiterton.

Of Amstelidee kon helpen.
Amstelidee stelde zich in dat kader de taak om een aantal zaken uit te werken:

 • Op korte termijn tijd kopen om een snelle uitzetting te voorkomen en ondertussen:
  • Uitzoeken wat de gemeente met het eventueel vrijvallende kavel zou willen en of daarin nog plaats was voor Uiterton.
  • Een analyse maken:
   • Van de staat van leefbaarheid van de club Uiterton.
   • Van de bouwkundige staat van clubhuis en loods, ook in relatie met de op te brengen huurpenningen.
  • In kaart brengen hoe:
   • Uiterton zich intern zou kunnen revitaliseren voor meer continuïteit in bestuur, aantal deelnemers en activiteiten.
   • De benutting van de twee loodsen zou kunnen worden verbeterd door het vinden en huisvesten van andere maatschappelijke lokale partijen en ruimte voor wijkactiviteiten voor de wijk Patrimonium.
  • Het vinden van partners voor meer expertise en netwerken om een doorstart van Uiterton samen met nieuwe pandbewoners mogelijk te maken.
  • Het oprichten van een nieuwe overkoepelende beheersstichting.
  • Het opstellen met een gebruikersovereenkomst met de gemeente Amstelveen.

Rotary Amstelveen-Amstel, Vrienden van Uiterton, Uiterton zelf en Amstelidee hebben voor dit alles de handen ineengeslagen in een projectgroep, die sinds medio 2021 tweewekelijks bijeenkomt. Als handvat heeft de projectgroep het plan “De Groene Oase” opgesteld en begin oktober 2021 aan de gemeente aangeboden. De gemeente Amstelveen heeft op basis daarvan de projectgroep de tijd gegund om het plan “De Groene Oase” te realiseren. Inmiddels is de officiële naam “Parkkamer Patrimonium”.

Vervolgens zijn vanaf eind 2021 tot op heden de volgende resultaten bereikt:

 • Uiterton is in het clubhuis “ingeschikt” om de weg vrij te maken voor meer benutting van de ruimte voor nieuwe gebruikers.
 • De vrijgekomen ruimte is aangepast en wordt inmiddels vijf dagen per week verhuurd aan het Re-integratie en Dag Activiteiten Centrum van de Amstelveense vestiging van Roads, dat zich onder meer ook zal bezighouden met het faciliteren van wijkactiviteiten.
 • Verder zijn verregaande gesprekken gaande met potentiële andere lokale maatschappelijke huurders, zoals Stichting Fietsmaatjes Amstelveen en scoutingclub Shevet Shavshevet.
 • In de avonduren, weekenden en in overleg overdag is er ruimte voor overige wijkactiviteiten in Patrimonium.
 • Tenslotte is er een pilot gestart met AmstelveenSport om Parkkamer Patrimonium een aantal keren per jaar op te nemen als begin-, eind- of rustpunt voor 55 plus wandelactiviteiten, waarbij Roads de deelnemers kan voorzien van koffie en thee.

Last but not least, er zijn bouwkundige aanpassingen nodig om het pand geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik, onder andere voor mensen met een fysieke beperking. Dit kost geld.

Naast de gemeente Amstelveen en Rotary Amstelveen-Amstel heeft ook Amstelidee een substantiële bijdrage in de verbouwingskosten voor zijn rekening genomen.

En daarmee zit de bijdrage van Amstelidee aan dit mooie project erop:

 • Uiterton is uit de gevarenzone.
 • Het mooie stuk natuur waar Parkkamer Patrimonium in heempark De Braak is gevestigd, is behouden.
 • Er zijn nieuwe gebruikers binnen gehaald, waardoor de maatschappelijke benutting enorm is gestegen.
 • Anderen hebben het stokje overgenomen om de nieuwe situatie te borgen in een vernieuwde stichting en gebruikersovereenkomst met de gemeente Amstelveen.
 • Amstelidee stapt uit de projectgroep en gaat verder met nieuwe projecten, maar blijft beschikbaar voor het op afroep geven van adviezen.

Iedereen bedankt voor deze mooie en bijzondere reis en samenwerking!
Heel veel succes toegewenst!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.