Stichting STINAK gaat over in Amstelidee

In 2022 zijn Stichting Amstelidee en Stichting STINAK een nauwe samenwerking aangegaan op basis waarvan aanvragen bij de stichtingen via Stichting Amstelidee werden afgewikkeld. Het toekennen van Amstelveense donaties liep via beide besturen. Deze samenwerking is goed bevallen. Het bestuur van STINAK is onlangs tot de conclusie gekomen dat het logisch is dat vanaf 2024 Stichting Amstelidee de activiteiten van Stichting STINAK geheel overneemt.

Het bestuur van STINAK heeft in dat kader besloten tot ontbinding van Stichting STINAK en afwikkeling van alle lopende zaken van Stichting STINAK. Het vermogen van Stichting STINAK is overgedragen aan Stichting Amstelidee.

STINAK (Stichting Inkomsten Najaar Kermis) werd in 1974 opgericht met als doelstelling “het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten op ideële grondslag in Amstelveen voor zover deze geen commercieel belang dienen en geen winst beogen”.

STINAK heeft in al die jaren veel initiatieven financieel geholpen en daarmee substantieel bijgedragen aan prachtige maatschappelijke activiteiten in Amstelveen.

Stichting Amstelidee is trots dat zij als Ideële opvolger van Stichting STINAK mag fungeren en het vertrouwen dat het bestuur van Stichting STINAK in Stichting Amstelidee heeft gesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.