Dutch Para Dance grootste rolstoeldansevenement ter wereld van 29 t/m 31 maart 2024 in De Meerkamp in Amstelveen (Amstelidee cosponsor)

Het grootste rolstoeldansevenement ter wereld met deelnemers uit ruim 23 landen

Lichaam en geest zijn twee zijden van hetzelfde vel papier, de ene kan niet zonder de andere. Het is voor ieder mens belangrijk om beiden in goede staat te houden staat teneinde fysiek, geestelijk en sociaal te kunnen functioneren met als resultaat zelfredzaamheid, participatie, kwaliteit van en plezier in het leven.

Sport (sport, bewegen, muziek en dansen) levert daaraan een niet te onderschatten bijdrage. Kort gezegd staat sport voor fit, fun, sociaal bindend en opvoedend.

“Dansen is gezellig en het is een prima manier van bewegen, ontspannend en inspannend tegelijk, en je kunt het doen op elke gewenste manier. Rustig of ‘wild’, recreatief, sportief, in de disco, bij een diner dansant, op wedstrijdniveau of bij ‘Dancing with the stars’! Dansen is een sociale activiteit: je danst met een partner of in een groep, je danst op een feestje, je ontmoet anderen, bekenden en onbekenden. Ook voor mensen met een handicap is dansen heel goed mogelijk. Een van de vormen is rolstoeldansen”.

Er zijn wedstrijden in alle klassen en categorieën. Een deskundige 7-koppige internationale jury zal zorgen voor een eerlijke plaatsing van de paren. Voor technische en persoonlijke assistentie zijn er medewerkers van TNS en het Nederlandse Rode Kruis en EHBO. Alle reglementen en inschrijfformulieren zijn te vinden op www.rolstoeldansen.nl De kernwaarden van Amstelidee zijn voor elkaar en met elkaar, zelfredzaamheid, participatie en verbinding. Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van dit mooie evenement.

Vrouwencirkel Amstelveen van start gegaan op Internationale Vrouwendag
(Amstelidee 6 maanden cosponsor)

Vrouwencirkels hebben als doel vrouwen bij elkaar te brengen door elke 2 weken een boeiende en leuke activiteit aan te bieden op wisselende dagen, tijden en locaties. Zo ook recent gestarte Vrouwencirkel Amstelveen.

Zoals mannen graag met elkaar activiteiten ondernemen, vinden vrouwen het ook fijn om onder elkaar aan activiteiten deel te nemen. Een open sfeer, het gevoel van verbondenheid, het onderlinge begrip voor elkaars situatie, de herkenbaarheid, dat is wat Vrouwencirkel wil bieden, een plek waar men zich snel thuis voelt en wat een bron van inspiratie kan zijn.

Vrijblijvend want geïnteresseerden kiezen per keer waar men aan deel wil nemen. De activiteiten zijn laagdrempelig, veilig en nog gratis ook! Zelfs de koffie en thee kost niets. Voor eventueel bijkomende kosten als toegang of materiaal kan een bijdrage gevraagd worden maar als dat niet mogelijk is zoekt de organisatie een oplossing, want geld mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen.

De eerste activiteit vindt plaats op 29 maart in Wijkcentrum de Bolder van 14.00-16.00 uur. Twee Japanse dames vertellen over de betekenis van de Japanse bloesembomen waar er 400 van in het Amsterdamse bos staan.

Een overzicht van alle activiteiten is per email aan te vragen bij vrouwencirkelav@gmail.com onder vermelding van overzicht activiteiten. Vermeld naam en telefoonnummer.

Fototentoonstelling “connected” van Charlotte Brand geopend bij platform C (Amstelidee cosponsor)

Charlotte Brand vertelt met haar foto’s over hoe het Oekraïense vluchtelingen vergaat in Amstelveen,  een mooi beeld van hoe hun migratie en integratie in twee jaar tijd is verlopen: van wanhopig gevlucht naar ingeburgerd in Amstelveen, proberend hun leven weer op de rails krijgen en natuurlijk ook altijd met de zorgen over hoe het gaat met familie en vrienden in hun thuisland.

De weg naar buur, collega, klasgenoot en vriend verloopt goed. De ouderen hebben veel steun aan elkaar, de meeste mensen werken en doen vrijwilligerswerk. De kinderen gaan naar school, sporten, maken studieplannen en spreken vloeiend Nederlands.
Onder elke foto van de mensen die Charlotte heeft geportretteerd staat hun persoonlijke verhaal.

Met Connected toont Charlotte ons In deze gepolariseerde tijd een tegengeluid, namelijk de menselijke kant van migratie en integratie en benadrukt zij de waarde van verbinding.

De tentoonstelling “Connected” is te zien van 8 maart tot 19 mei 2024 in Platform C.
De toegang is gratis.

Verbinden en meedoen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar, zijn ook kernwaarden voor Amstelidee en we hopen dat de expositie een bijdrage gaat leveren betere leefbare gemeenschap.
Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van Connected.

Amstelidee bij mooie partnerbijeenkomst van Stichting ANDERS Amstelland

Op 1 maart was Amstelidee in het Flower Art Museum in Aalsmeer te gast bij ANDERS Amstelland, een groeiend netwerk van lokale en regionale maatschappelijk betrokken ondernemers, dat zijn diensten beschikbaar stelt aan mensen in de samenleving die dat nodig hebben onder het motto

 “met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en ontvangen. Want geven maakt rijk!”

Doel van de bijeenkomst was om met dit motto elkaar beter te leren kennen, de reeds bereikte resultaten door te nemen, ervaringen uit te wisselen en elkaar verder te enthousiasmeren voor de toekomst.

Het was een mooie en zinvolle bijeenkomst met zo’n 50 ondernemers met een uitleg van waar ANDERS Amstelland voor staat met concrete voorbeelden uit de praktijk, een onderhoudende presentatie van Ajax’ stadionspeaker Rob van Rossum en afsluitend een gezellige vrijmibo.

Verbinden en meedoen, voor elkaar, door elkaar en met elkaar, zijn ook kernwaarden voor Amstelidee en we hopen dat we na de wederzijdse kennismaking elkaar in de samenwerking kunnen gaan vinden en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een meer leefbare gemeenschap.

En dat is dan ook de aanleiding voor Amstelidee om cosponsor van deze mooie bijeenkomst te zijn.

Dansfeest op 3 februari jl. in Noorddamcentrum Bovenkerk was een groot succes. (Amstelidee en Stichting Bovenkerk cosponsors)

Het dansfeest voor mensen met een beperking in bewegen (zoals Parkinson, MS, ADCA, CVA of reuma) op 3 februari jl. in het Noorddamcentrum in Bovenkerk was een groot succes, waaraan zo’n 80 mensen uit de regio hebben deelgenomen.

Centraal stonden uiteraard het maken van plezier en het naar hartenlust dansen van iedereen naar eigen kunnen en op eigen niveau; lopend, zittend, met een rollator of met de rolstoel.
Maar er was meer, want naast het dansen was er ook ruimschoots gelegenheid voor mooie en gezellige contactmomenten tussen deelnemers onderling en deelnemers en vrijwilligers.
Het belang van bewegen, muziek en de combinatie daarvan (dansen) wordt steeds meer onderkend, niet alleen voor mensen met een bewegingsbeperking, maar een leven lang voor iedereen van jong tot oud. Hetzelfde geldt voor sociale binding.

De grote feedback van deelnemers en vrijwilligers naar de organisatie laat zien dat het evenement enorm is gewaardeerd en in een grote behoefte voorziet.

Plezier, welzijn, sociale binding en zelfredzaamheid dragen bij van een verhoging van de leefbaarheid in gemeenschappen en dat zijn ook kernwaarden waar Amstelidee voor staat.
Daarom is Amstelidee trotse cosponsor van dit mooie evenement.

Stichting STINAK gaat over in Amstelidee

In 2022 zijn Stichting Amstelidee en Stichting STINAK een nauwe samenwerking aangegaan op basis waarvan aanvragen bij de stichtingen via Stichting Amstelidee werden afgewikkeld. Het toekennen van Amstelveense donaties liep via beide besturen. Deze samenwerking is goed bevallen. Het bestuur van STINAK is onlangs tot de conclusie gekomen dat het logisch is dat vanaf 2024 Stichting Amstelidee de activiteiten van Stichting STINAK geheel overneemt.

Het bestuur van STINAK heeft in dat kader besloten tot ontbinding van Stichting STINAK en afwikkeling van alle lopende zaken van Stichting STINAK. Het vermogen van Stichting STINAK is overgedragen aan Stichting Amstelidee.

STINAK (Stichting Inkomsten Najaar Kermis) werd in 1974 opgericht met als doelstelling “het financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten op ideële grondslag in Amstelveen voor zover deze geen commercieel belang dienen en geen winst beogen”.

STINAK heeft in al die jaren veel initiatieven financieel geholpen en daarmee substantieel bijgedragen aan prachtige maatschappelijke activiteiten in Amstelveen.

Stichting Amstelidee is trots dat zij als Ideële opvolger van Stichting STINAK mag fungeren en het vertrouwen dat het bestuur van Stichting STINAK in Stichting Amstelidee heeft gesteld.

Aankondiging freestyle dansfeest voor mensen met een bewegingsbeperking (Amstelidee cosponsor)

Door Edwin Barendsen

Een dansfeest voor mensen met een beperking in bewegen zoals Parkinson, MS, ADCA, CVA of reuma. Daarbij maakt het niet uit of je kunt lopen, staan, soms last hebt van bevriezingsverschijnselen of een rollator of rolstoel nodig hebt. Desgewenst kan je alle oefeningen op een stoel meedoen. We beginnen het dansen sowieso allemaal zittend.

Het belangrijkste is het samen dansen. Dansen is namelijk zoveel meer dan alleen bewegen. Door verbeelding en het ritme van de muziek wordt bewegen zoveel fijner (en makkelijker) om te doen. Bovendien geeft dansen met een hele groep of met een partner een gevoel van samenhorigheid en extra energie.  Iedereen kan naar eigen kunnen meedoen. Niemand is perfect, maar iedereen is wel uniek.

Omdat we graag voor iedereen een goede plek met passende begeleiding willen regelen,
is het fijn als je je van tevoren opgeeft bij Edwin Barentsen
(06) 58825091 of dansfeestfebruari@bovenkerk.me

Feestelijke opening “ons pareltje” in Waardhuizen (Amstelidee cosponsor)

Op dinsdag 19 december is tijdens een drukbezochte bijeenkomst het Ontmoetingspunt “Ons Pareltje” in winkelcentrum Parlevinker in Waardhuizen in gebruik genomen, georganiseerd door Participe Amstelland samen met wijkbewoners.

Achtergrond van dit initiatief is dat er steeds meer voorzieningen uit de wijk verdwijnen. Deze verschraling treft ook het buurtwinkelcentrum en daarmee ook de functie van sociale ontmoetingsplek, terwijl de behoefte daaraan vanuit de wijk groot is.

Met de realisatie van ontmoetingsplek “Ons Pareltje” en de activiteiten die vandaaruit georganiseerd worden, kunnen bewoners elkaar weer vinden en is het ook een plek waar men ook gehoord en gezien wordt. Kortom, een zinvolle bijdrage aan meer verbinding in de wijk.

Dit mooie initiatief van Participe is mede mogelijk gemaakt door Stichting WaMi, de gemeente Amstelveen, Netjes Vastgoed Beheer en last but not least Amstelidee.

Veel plezier!

Kerst aan de poel bij de Urbanuskerk van 12 t/m 22 december

De activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Amstelidee is één van de cosponsors.

Verslag van de organisatie:

Onder het motto Kerst aan de Poel, zijn dinsdag 12 december de bezoeken begonnen van basisschoolkinderen van o.a. de Triangel aan de levensgrote kerststal in de tuin van de Urbanuskerk in Bovenkerk.

De kinderen wordt het kerstverhaal verteld en ze krijgen warme chocolademelk of limonade met een koekje. Daarna mogen ze een kaarsje in de wensvijver laten drijven. Tenslotte bezoeken ze de kerk met een korte rondleiding en kunnen ze vragen stellen. Ondanks het niet zo mooie weer toch heel veel enthousiaste gezichten.

Op momenten dat er geen schoolklassen zijn, kan iedereen elke dag van dichtbij de kerststal komen bewonderen. Ook zijn er prachtige kerstbomen en kerststukjes te koop, speciaal in het weekend van 15, 16 en 17 december wordt het een speciale sfeervolle verkoop.

Tenslotte is er op 22 december een kerstsamenzang Kerst aan de Poel. Een Dickenskoor treedt op en er zijn heerlijke versnaperingen.

Kerst aan de Poel is mogelijk gemaakt door St. Bovenkerk, Gemeente Amstelveen, Noorddamcentrum en last but not least Amstelidee.