Spacebuzz en amstelidee voor 2de keer geland in Amstelveen

JEUGD ALS AMBASSADEUR VAN PLANEET AARDE

Een jaar geleden landde het SpaceBuzz project van Nederlands astronaut Andre Kuipers met Amstelidee bij het basisonderwijs in Waardhuizen/Middenhoven. En nu, een jaar later op 3 november jl, maakten de Rabobank Amstel en Vecht, Stichting Mooi Westwijk en Amstelidee samen een tweede landing van de SpaceBuzz mogelijk bij b.s. De Triangel in Westwijk.

Doel van het project is dat mensen, en met name kinderen die nog een heel leven voor zich hebben, zich met hulp van nieuwste 4D Virtual Reality technieken gecombineerd met echte foto- en filmbeelden vanuit de ruimte, realiseren dat natuur, milieu, en klimaat basisvoorwaarden zijn voor een leefbare aarde en daarmee ook voor leefbare samenlevingen en gemeenschappen. Hoe kwetsbaar en nietig de aarde is en dat we daar zuinig op moeten zijn. Door de snelle ecologische veranderingen stijgt wereldwijd de urgentie om snel in actie te komen om het tij bijtijds te keren.
Bewustwording gaat aan handelen vooraf en daar komt het SpaceBuzz project in beeld.

Voor en na de raketreis is er voor het onderwijs een compleet educatief programma ontwikkeld, bestaande uit 2 leergangen. De jeugd als ambassadeurs van Planeet Aarde.

Amstelidee en Rabobank nodigden ook een aantal lokale organisaties en wethouder Floor Gordon uit om het z.g. “Overview Effect” zelf te beleven om ook te kunnen ervaren en te beseffen dat de aarde niet van ons is, maar dat wij van de aarde zijn. Ook voor deze volwassenen was het een indrukwekkende ervaring.

Maar natuurlijk was het voor jong en oud ook gewoon een fantastische spectaculaire happening!

Let op: in 2023 willen Amstelidee en Rabobank het mogelijk maken dat nog eens 6 basisscholen mee kunnen doen aan dit project.

Amstelidee cosponsor Nationale Ouderendag Amstelveen

Recentelijk organiseerde Participe in het kader van de Nationale Ouderendag een mooie dag voor Amstelveense ouderen in drie Amstelveense locaties, namelijk Pluspunt (Noord), MOC (Midden) en Middenhof (Zuid).

Doel van de dag was om ouderen een leuke dag te bezorgen in een tijd waarin eenzaamheid op de loer ligt, om in dat kader ouderen te laten kennismaken met andere ouderen en met de wijkcentra, de ideale ontmoetingsplaatsen om nieuwe contacten op te doen en samen leuke dingen te doen.

Burgemeester Tjapko Poppens verrichtte de officiële opening, gevolgd door koffie, thee en appelgebak.

Daarna werd er een potje bingo gespeeld met leuke prijzen. Na de lunch waren er optredens onder het genot van een hapje en eend drankje en ontving iedereen na afloop een goodiebag.

Voor elkaar en met elkaar in het kader van het bouwen aan en onderhouden van een goede lokale leefbaarheid met leuke activiteiten. Dat zijn kernwaarden voor Amstelidee om initiatieven te ondersteunen en dat is dan ook de reden om een trotse cosponsor te zijn.

Sponsors: Rabobank Amstel en Vechtstreek, BIG Patrimonium, KBO, RCOAK, Gemeente Amstelveen, Amstelidee

Amstelidee steunt kunstexpositie Floral Art Album in het Flower Art Museum Aalsmeer

In het Flower Art Museum in Aalsmeer loopt momenteel de schitterende foto en beeldende kunst expositie “The Floral Album”, een initiatief van kunstenares Corry Zwart, over de schoonheid en rijkdom van bloemen en planten, maar ook om bewustwording te creëren van de kwetsbaarheid ervan in de huidige staat van natuur en milieu. Tevens is de tentoonstelling een uitnodiging aan kunstenaars uit andere disciplines om mee te doen en zich over dit onderwerp te uiten.
Tenslotte is er een schitterende catalogus.

De expositie loopt tot 14 augustus. Ga vooral kijken, want het is echt heel mooi.

Dit gaat over het bouwen en onderhouden van lokale leefbaarheid door de eigen schoonheid van de kunst en door de synergie tussen mensen, maar ook door bewustwording van het belang van een gezond(e) natuur en milieu.

Dit zijn belangrijke kernwaarden voor Amstelidee om initiatieven te ondersteunen.
En daarom is Amstelidee trotse cosponsor van deze expositie.

Amstelidee en het project gemeenschapscentrum parkkamer patrimonium

In februari 2021 vroeg de gemeente Amstelveen aan Amstelidee of zij een bijdrage kon leveren om “botenclub” Uiterton op korte termijn te redden uit een schier onmogelijke situatie. Uiterton is gevestigd in een houten clubhuis en een loods in heempark De Braak en bouwt en restaureert daar met jongeren en ouderen samen boten, waaronder historisch varend erfgoed. En men vaart er ook mee. Kortom, een mooie plek voor een leuke, zinvolle en verbindende vrijetijdsbesteding en daarmee een bijdrage aan een leefbaar Amstelveen.
Door vergrijzing, twee jaar Corona en een veranderd subsidiebeleid kon Uiterton de huur niet meer opbrengen en dreigde op korte termijn uitzetting en daarmee het einde van Uiterton.

Of Amstelidee kon helpen.
Amstelidee stelde zich in dat kader de taak om een aantal zaken uit te werken:

 • Op korte termijn tijd kopen om een snelle uitzetting te voorkomen en ondertussen:
  • Uitzoeken wat de gemeente met het eventueel vrijvallende kavel zou willen en of daarin nog plaats was voor Uiterton.
  • Een analyse maken:
   • Van de staat van leefbaarheid van de club Uiterton.
   • Van de bouwkundige staat van clubhuis en loods, ook in relatie met de op te brengen huurpenningen.
  • In kaart brengen hoe:
   • Uiterton zich intern zou kunnen revitaliseren voor meer continuïteit in bestuur, aantal deelnemers en activiteiten.
   • De benutting van de twee loodsen zou kunnen worden verbeterd door het vinden en huisvesten van andere maatschappelijke lokale partijen en ruimte voor wijkactiviteiten voor de wijk Patrimonium.
  • Het vinden van partners voor meer expertise en netwerken om een doorstart van Uiterton samen met nieuwe pandbewoners mogelijk te maken.
  • Het oprichten van een nieuwe overkoepelende beheersstichting.
  • Het opstellen met een gebruikersovereenkomst met de gemeente Amstelveen.

Rotary Amstelveen-Amstel, Vrienden van Uiterton, Uiterton zelf en Amstelidee hebben voor dit alles de handen ineengeslagen in een projectgroep, die sinds medio 2021 tweewekelijks bijeenkomt. Als handvat heeft de projectgroep het plan “De Groene Oase” opgesteld en begin oktober 2021 aan de gemeente aangeboden. De gemeente Amstelveen heeft op basis daarvan de projectgroep de tijd gegund om het plan “De Groene Oase” te realiseren. Inmiddels is de officiële naam “Parkkamer Patrimonium”.

Vervolgens zijn vanaf eind 2021 tot op heden de volgende resultaten bereikt:

 • Uiterton is in het clubhuis “ingeschikt” om de weg vrij te maken voor meer benutting van de ruimte voor nieuwe gebruikers.
 • De vrijgekomen ruimte is aangepast en wordt inmiddels vijf dagen per week verhuurd aan het Re-integratie en Dag Activiteiten Centrum van de Amstelveense vestiging van Roads, dat zich onder meer ook zal bezighouden met het faciliteren van wijkactiviteiten.
 • Verder zijn verregaande gesprekken gaande met potentiële andere lokale maatschappelijke huurders, zoals Stichting Fietsmaatjes Amstelveen en scoutingclub Shevet Shavshevet.
 • In de avonduren, weekenden en in overleg overdag is er ruimte voor overige wijkactiviteiten in Patrimonium.
 • Tenslotte is er een pilot gestart met AmstelveenSport om Parkkamer Patrimonium een aantal keren per jaar op te nemen als begin-, eind- of rustpunt voor 55 plus wandelactiviteiten, waarbij Roads de deelnemers kan voorzien van koffie en thee.

Last but not least, er zijn bouwkundige aanpassingen nodig om het pand geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik, onder andere voor mensen met een fysieke beperking. Dit kost geld.

Naast de gemeente Amstelveen en Rotary Amstelveen-Amstel heeft ook Amstelidee een substantiële bijdrage in de verbouwingskosten voor zijn rekening genomen.

En daarmee zit de bijdrage van Amstelidee aan dit mooie project erop:

 • Uiterton is uit de gevarenzone.
 • Het mooie stuk natuur waar Parkkamer Patrimonium in heempark De Braak is gevestigd, is behouden.
 • Er zijn nieuwe gebruikers binnen gehaald, waardoor de maatschappelijke benutting enorm is gestegen.
 • Anderen hebben het stokje overgenomen om de nieuwe situatie te borgen in een vernieuwde stichting en gebruikersovereenkomst met de gemeente Amstelveen.
 • Amstelidee stapt uit de projectgroep en gaat verder met nieuwe projecten, maar blijft beschikbaar voor het op afroep geven van adviezen.

Iedereen bedankt voor deze mooie en bijzondere reis en samenwerking!
Heel veel succes toegewenst!!

Amstelidee sponsor Rommelroute Uithoorn: een leuke en duurzame ontmoeting

Op zaterdag 21 mei jl. bracht de Rommelroute Uithoorn en De Kwakel veel mensen op de been. Ruim 230 inwoners hadden in hun tuin, schuur of garage tweedehands en/of zelfgemaakte spulletjes uitgestald om te verkopen. Honderden mensen bezochten wandelend en op de fiets de route. Behalve mensen uit Uithoorn en De Kwakel waren er ook veel mensen uit Aalsmeer, Amstelveen, Gouda, Badhoevedorp, Leiden, Oostzaan en Amsterdam. Er ontsponnen zich veel leuke gesprekken en mooie ontmoetingen. En last but not least, iedereen was prettig verrast door de grote belangstelling en de gezellige sfeer.

Initiatiefneemster waren inwoners uit Uithoorn, in samenwerking met de Wijkcoaches van Uithoorn Voor Elkaar. Ontmoeting en duurzaamheid stonden centraal, vandaar dat ook wethouder José de Robles bij het evenement aanwezig was.

Buurtroute.nl had een mooie routekaart gemaakt die ook in print verkrijgbaar in wijkcentrum Bilderdijkhof en buurtkamer De Kuyper, waar ook koffie en thee met iets lekkers werd geserveerd en ook snackbar De Bokkensprong deed goede zaken.

Door gesprekjes, reacties op social media en via het mailadres rommelroute.uithoorn@gmail.com heeft de organisatie veel lof én tips mogen ontvangen. Een groot aantal mensen, zowel bezoekers als deelnemers, heeft laten weten dat het evenement absoluut voor herhaling vatbaar is. Met de tips kan de Rommelroute uitgroeien tot een mooie nieuwe traditie in het dorp, waarbij niet alleen eigen inwoners maar ook mensen van buitenaf op een leuke en positieve manier actief kennis maken met onze dorpen. Om dit te kunnen realiseren breiden we ons team van vrijwilligers graag uit. Draag je het initiatief een warm hart toe, heb je tips over hoe het nog beter kan, wil je meedenken en -helpen om de Rommelroute tot een terugkerend succes te maken? Neem dan contact met ons op via rommelroute.uithoorn@gmail.com

 Tor volgend jaar!

Amstelidee cosponsor “vergeet de corona middag met Andre Rieu”

De “Vergeet Corona Middag” is georganiseerd door de Lions Club Amstelveen in samenwerking met de Schouwburg Amstelveen, de gemeente Amstelveen en Participe. Voor bewoners door bewoners.
Het moge duidelijk zijn dat de Coronacrisis ernstige gevolgen heeft gehad voor vereenzaming van veel ouderen en met name voor de groep die nog zelfstandig woont. Een goede reden om het isolement te doorbreken en iets moois voor deze bewoners te organiseren, namelijk een vertoning in de Schouwburg van de documentaire “ André Rieu 70 Years young”, omlijst met een hapje en een drankje, een goody bag en vervoer uit en thuis.
Het evenement stond gepland in december 2021, maar de lockdown zette daar helaas een dikke streep door. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet en daarom kon het evenement alsnog in maart 2022 plaatsvinden en was het een groot succes.

Voor elkaar en met elkaar in het kader van het bouwen aan en onderhouden van een goede lokale leefbaarheid. Dat zijn kernwaarden voor Amstelidee om initiatieven te ondersteunen en dat is dan ook de reden om een trotse cosponsor te kunnen zijn.

Amstelidee cosponsor voor onderdak voor de veentrapper 5 van fietsmaatjes

Fietsmaatjes Amstelveen maakt het voor Amstelveners, die niet meer zelf kunnen of durven te fietsen, mogelijk om dit toch te doen samen met een buddy op een e-Duofiets in en rond Amstelveen. Kijk voor nadere info op https://fietsmaatjesamstelveen.nl/

Amstelveen heeft 11 wijken en de doelstelling van Fietsmaatjes om minimaal 11 fietsen in bedrijf te hebben, één per wijk. Begin maart ontving Fietsmaatjes de vijfde Duofiets, de Veentrapper Vijf, gesubsidieerd door de gemeente Amstelveen.

Amstelidee is deze keer geen cosponsor van de fiets, maar wel van de stalling in Bovenkerk.

Veel plezier!

Amstelidee steunt ons tweede huis Amstel-Meer met aanschaf snoezelkast

Fit, fun, participatie en sociale binding zijn ingrediënten die bijdragen aan een zorgzame en leefbare gemeenschap. Inwoners voor elkaar en met elkaar. Daar draait het om bij projecten die Amstelidee ondersteunt.

Contact maken en communiceren zijn daarvoor basisvoorwaarden, maar dat is niet iedereen gegeven, bijvoorbeeld bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Snoezelen is een innovatieve vorm van zintuigstimulatie van zicht, gehoor, tast, reuk en smaak waardoor mensen hun gevoelens en emoties kunnen uiten. Het bevordert contact en communicatie met de omgeving en werkt ontspannend. Het is te vergelijken met hoe een ander een bezoek aan het theater of een museum ervaart. Het resultaat is een betere kwaliteit van leven.

Amstelidee is daarom trots om cosponsor te zijn voor de aanschaf van een fonkelnieuwe Snoezelkast die donderdag 27 januari in gebruik is genomen bij woonvoorziening Amstel-Meer van Ons Tweede Thuis.

Er werd nog lang gesnoezeld!

Het Spacebuzz Project van andré kuipers en Amstelidee zijn geland in Amstelveen

Op dinsdag 16 november landde de SpaceBuzz Raket, een 15 meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste AD Virtual Reality bij de Amstelveense basisscholen De Willem Alexander en de Cirkel. Maar waarom?

Bij Amstelidee draait alles om leefbaarheid en dat is precies waar het SpaceBuzz Project over gaat: natuur, milieu en klimaat zijn basisvoorwaarden voor een leefbare aarde en daarmee ook voor leefbare samenlevingen en gemeenschappen. Door de snelle veranderingen stijgt wereldwijd de urgentie om snel in actie te komen om het tij bijtijds te keren.

Bewustwording gaat aan handelen vooraf en daar komt het SpaceBuzz project in beeld.
Astronauten blijken in de ruimte allemaal geraakt te zijn door het impactvolle Overview Effect: een diepe bewustwording van de nietigheid en kwetsbaarheid van de aarde, een kleine oase van leven in een onherbergzaam heelal en daarmee het besef om verantwoord met de aarde om te gaan.

De missie van het SpaceBuzz project is om leerlingen van Groep 7 het Overview Effect zelf te laten ervaren met een uniek revolutionair Virtual Reality educatieprogramma om hen zo te inspireren ambassadeur te worden van Planeet Aarde.

Dit is de reden dat Amstelidee trotse sponsor is van deze Amstelveense pilot van het SpaceBuzz Project in de hoop dat het elders in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn navolging krijgt.

Voor en na de raketreis is een compleet educatief programma ontwikkeld, bestaande uit twee delen die goed aansluiten bij de raketreis:

 • Vooraf worden de leerlingen in 6 lessen klassikaal getraind voor hun ruimtereis.
 • Dan komt de SpaceBuzz naar school, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) technologie. Tijdens de vlucht ervaren de leerlingen het overview effect. Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt de missie met de SpaceBuzz levensecht.
 • Vervolgens is er nog een aansluitende leergang van 6 lessen die aansluit bij kerndoelen rond Natuur & Techniek, Mens & Samenleving en Ruimte. Alle lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving; het ‘mission control center’.

Klik hier voor een mooie video impressie

Amstelidee cosponsor van danssalons voor dementerenden in het Odensehuis in Amstelveel

Het belang van muziek en bewegen voor jong en oud voor het goed functioneren van onze hersenen (geheugen, cognitie en emotie) en daarmee voor onze zelfredzaamheid en sociaal functioneren,  is inmiddels bekend. In het Odensehuis in Amstelveen brengen mensen met dementie en hun naasten de dag door.
Het Odensehuis heeft de afgelopen maanden in samenwerking met het Danspaleis een programmering met muziek en bewegen aangeboden met als doel mensen met dementie te activeren, want het muzikale en motorische geheugen blijven bij dementie nog heel lang intact.

In wijkcentrum Alleman zijn in een huiskamersetting acht Muzieksalons van twee uur elk georganiseerd: plaatjes draaien, praten over muziek, herinneringen en een beetje dansen.
Ook mantelzorgers en buurtbewoners waren welkom en aanwezig.
Dit allemaal met als resultaat: zingeving, plezier en het hervinden van blijheid. Fit, fun, participatie en sociale binding. Dat zijn de kernwaarden voor activiteiten die bijdragen aan een zorgzame en zelfredzame gemeenschap. Inwoners voor elkaar en met elkaar. Daar draait het om bij projecten die Amstelidee ondersteunt. En daarom is Amstelidee een trotse cosponsor van dit mooie project.