Amstelidee sponsor Rommelroute Uithoorn: een leuke en duurzame ontmoeting

Op zaterdag 21 mei jl. bracht de Rommelroute Uithoorn en De Kwakel veel mensen op de been. Ruim 230 inwoners hadden in hun tuin, schuur of garage tweedehands en/of zelfgemaakte spulletjes uitgestald om te verkopen. Honderden mensen bezochten wandelend en op de fiets de route. Behalve mensen uit Uithoorn en De Kwakel waren er ook veel mensen uit Aalsmeer, Amstelveen, Gouda, Badhoevedorp, Leiden, Oostzaan en Amsterdam. Er ontsponnen zich veel leuke gesprekken en mooie ontmoetingen. En last but not least, iedereen was prettig verrast door de grote belangstelling en de gezellige sfeer.

Initiatiefneemster waren inwoners uit Uithoorn, in samenwerking met de Wijkcoaches van Uithoorn Voor Elkaar. Ontmoeting en duurzaamheid stonden centraal, vandaar dat ook wethouder José de Robles bij het evenement aanwezig was.

Buurtroute.nl had een mooie routekaart gemaakt die ook in print verkrijgbaar in wijkcentrum Bilderdijkhof en buurtkamer De Kuyper, waar ook koffie en thee met iets lekkers werd geserveerd en ook snackbar De Bokkensprong deed goede zaken.

Door gesprekjes, reacties op social media en via het mailadres rommelroute.uithoorn@gmail.com heeft de organisatie veel lof én tips mogen ontvangen. Een groot aantal mensen, zowel bezoekers als deelnemers, heeft laten weten dat het evenement absoluut voor herhaling vatbaar is. Met de tips kan de Rommelroute uitgroeien tot een mooie nieuwe traditie in het dorp, waarbij niet alleen eigen inwoners maar ook mensen van buitenaf op een leuke en positieve manier actief kennis maken met onze dorpen. Om dit te kunnen realiseren breiden we ons team van vrijwilligers graag uit. Draag je het initiatief een warm hart toe, heb je tips over hoe het nog beter kan, wil je meedenken en -helpen om de Rommelroute tot een terugkerend succes te maken? Neem dan contact met ons op via rommelroute.uithoorn@gmail.com

 Tor volgend jaar!

Amstelidee cosponsor “vergeet de corona middag met Andre Rieu”

De “Vergeet Corona Middag” is georganiseerd door de Lions Club Amstelveen in samenwerking met de Schouwburg Amstelveen, de gemeente Amstelveen en Participe. Voor bewoners door bewoners.
Het moge duidelijk zijn dat de Coronacrisis ernstige gevolgen heeft gehad voor vereenzaming van veel ouderen en met name voor de groep die nog zelfstandig woont. Een goede reden om het isolement te doorbreken en iets moois voor deze bewoners te organiseren, namelijk een vertoning in de Schouwburg van de documentaire “ André Rieu 70 Years young”, omlijst met een hapje en een drankje, een goody bag en vervoer uit en thuis.
Het evenement stond gepland in december 2021, maar de lockdown zette daar helaas een dikke streep door. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet en daarom kon het evenement alsnog in maart 2022 plaatsvinden en was het een groot succes.

Voor elkaar en met elkaar in het kader van het bouwen aan en onderhouden van een goede lokale leefbaarheid. Dat zijn kernwaarden voor Amstelidee om initiatieven te ondersteunen en dat is dan ook de reden om een trotse cosponsor te kunnen zijn.

Amstelidee cosponsor voor onderdak voor de veentrapper 5 van fietsmaatjes

Fietsmaatjes Amstelveen maakt het voor Amstelveners, die niet meer zelf kunnen of durven te fietsen, mogelijk om dit toch te doen samen met een buddy op een e-Duofiets in en rond Amstelveen. Kijk voor nadere info op https://fietsmaatjesamstelveen.nl/

Amstelveen heeft 11 wijken en de doelstelling van Fietsmaatjes om minimaal 11 fietsen in bedrijf te hebben, één per wijk. Begin maart ontving Fietsmaatjes de vijfde Duofiets, de Veentrapper Vijf, gesubsidieerd door de gemeente Amstelveen.

Amstelidee is deze keer geen cosponsor van de fiets, maar wel van de stalling in Bovenkerk.

Veel plezier!

Amstelidee steunt ons tweede huis Amstel-Meer met aanschaf snoezelkast

Fit, fun, participatie en sociale binding zijn ingrediënten die bijdragen aan een zorgzame en leefbare gemeenschap. Inwoners voor elkaar en met elkaar. Daar draait het om bij projecten die Amstelidee ondersteunt.

Contact maken en communiceren zijn daarvoor basisvoorwaarden, maar dat is niet iedereen gegeven, bijvoorbeeld bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Snoezelen is een innovatieve vorm van zintuigstimulatie van zicht, gehoor, tast, reuk en smaak waardoor mensen hun gevoelens en emoties kunnen uiten. Het bevordert contact en communicatie met de omgeving en werkt ontspannend. Het is te vergelijken met hoe een ander een bezoek aan het theater of een museum ervaart. Het resultaat is een betere kwaliteit van leven.

Amstelidee is daarom trots om cosponsor te zijn voor de aanschaf van een fonkelnieuwe Snoezelkast die donderdag 27 januari in gebruik is genomen bij woonvoorziening Amstel-Meer van Ons Tweede Thuis.

Er werd nog lang gesnoezeld!

Het Spacebuzz Project van andré kuipers en Amstelidee zijn geland in Amstelveen

Op dinsdag 16 november landde de SpaceBuzz Raket, een 15 meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste AD Virtual Reality bij de Amstelveense basisscholen De Willem Alexander en de Cirkel. Maar waarom?

Bij Amstelidee draait alles om leefbaarheid en dat is precies waar het SpaceBuzz Project over gaat: natuur, milieu en klimaat zijn basisvoorwaarden voor een leefbare aarde en daarmee ook voor leefbare samenlevingen en gemeenschappen. Door de snelle veranderingen stijgt wereldwijd de urgentie om snel in actie te komen om het tij bijtijds te keren.

Bewustwording gaat aan handelen vooraf en daar komt het SpaceBuzz project in beeld.
Astronauten blijken in de ruimte allemaal geraakt te zijn door het impactvolle Overview Effect: een diepe bewustwording van de nietigheid en kwetsbaarheid van de aarde, een kleine oase van leven in een onherbergzaam heelal en daarmee het besef om verantwoord met de aarde om te gaan.

De missie van het SpaceBuzz project is om leerlingen van Groep 7 het Overview Effect zelf te laten ervaren met een uniek revolutionair Virtual Reality educatieprogramma om hen zo te inspireren ambassadeur te worden van Planeet Aarde.

Dit is de reden dat Amstelidee trotse sponsor is van deze Amstelveense pilot van het SpaceBuzz Project in de hoop dat het elders in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn navolging krijgt.

Voor en na de raketreis is een compleet educatief programma ontwikkeld, bestaande uit twee delen die goed aansluiten bij de raketreis:

  • Vooraf worden de leerlingen in 6 lessen klassikaal getraind voor hun ruimtereis.
  • Dan komt de SpaceBuzz naar school, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) technologie. Tijdens de vlucht ervaren de leerlingen het overview effect. Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt de missie met de SpaceBuzz levensecht.
  • Vervolgens is er nog een aansluitende leergang van 6 lessen die aansluit bij kerndoelen rond Natuur & Techniek, Mens & Samenleving en Ruimte. Alle lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving; het ‘mission control center’.

Klik hier voor een mooie video impressie

Amstelidee cosponsor van danssalons voor dementerenden in het Odensehuis in Amstelveel

Het belang van muziek en bewegen voor jong en oud voor het goed functioneren van onze hersenen (geheugen, cognitie en emotie) en daarmee voor onze zelfredzaamheid en sociaal functioneren,  is inmiddels bekend. In het Odensehuis in Amstelveen brengen mensen met dementie en hun naasten de dag door.
Het Odensehuis heeft de afgelopen maanden in samenwerking met het Danspaleis een programmering met muziek en bewegen aangeboden met als doel mensen met dementie te activeren, want het muzikale en motorische geheugen blijven bij dementie nog heel lang intact.

In wijkcentrum Alleman zijn in een huiskamersetting acht Muzieksalons van twee uur elk georganiseerd: plaatjes draaien, praten over muziek, herinneringen en een beetje dansen.
Ook mantelzorgers en buurtbewoners waren welkom en aanwezig.
Dit allemaal met als resultaat: zingeving, plezier en het hervinden van blijheid. Fit, fun, participatie en sociale binding. Dat zijn de kernwaarden voor activiteiten die bijdragen aan een zorgzame en zelfredzame gemeenschap. Inwoners voor elkaar en met elkaar. Daar draait het om bij projecten die Amstelidee ondersteunt. En daarom is Amstelidee een trotse cosponsor van dit mooie project.

Amstelidee cosponsor van “de schakel gaat door” life stream uitzendingen

De belangrijkste kenmerken voor een leefbare samenleving zijn verbinding en participatie. Amstelidee ondersteunt lokale initiatieven die zich hier sterk voor maken en die daarnaast ook innovatief zijn.

De Schakel in Amstelveen is een vrijetijdsvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en is zo’n initiatief gestart. Tijdens de Corona Lock down kon men fysiek geen activiteiten aanbieden. Om toch contact te houden met de leden organiseerde de club een digitale bijeenkomst, waardoor letterlijk en figuurlijk weer verbinding ontstond tussen club en leden. Het zwaaimoment aan het eind van de sessie was een groot succes en men kon er geen genoeg van krijgen.
Om het contact en het mooie gevoel ook na de Lock down vast te houden organiseert De Schakel t/m juni 2022 voor de leden maandelijks een life stream uitzending. Maar ook mede gemaakt door de leden in de vorm van camera- en regie assistentie en het verzorgen van de catering tijdens en voor de uitzending. De uitzendingen vanuit het clubgebouw worden bijgewoond door een klein publiek en de deelnemers kunnen thuis centraal, maar ook in kleine groepjes, de zogenaamde babbelbox, met elkaar bijkletsen.

Gezien de waarde van dit project voor de leefbaarheid binnen deze gemeenschap, is Amstelidee trotse cosponsor voor kosten die worden gemaakt voor technische infrastructuur en -ondersteuning.

Veel succes en vooral veel plezier!

Amstelidee & rotary Amstelveen-Amstel ondersteunen behoud Uiterton en de ontwikkeling van de groene oase

Bij Uiterton in heempark De Braak worden sinds 1997 door jeugd en volwassenen boten gebouwd en gerestaureerd, waaronder historisch varend erfgoed. En men vaart er ook mee. Kortom, een mooie plek voor een leuke, zinvolle en verbindende vrijetijdsbesteding, een doorlopende bijdrage aan een leefbaar Amstelveen. Door onder andere een ander subsidiebeleid, vergrijzing en Corona kwam Uiterton in zwaar weer terecht en dreigde men te moeten stoppen.

De Rotary Amstelveen-Amstel, Amstelidee, Uiterton en Vrienden van Uiterton hebben in een projectgroep de handen ineengeslagen om Uiterton vlot te trekken en om daarnaast te onderzoeken hoe de locatie in het park intensiever kan worden gebruikt voor en door de buurt en andere maatschappelijke activiteiten op het gebied van sportieve recreatie, cultuur en ontmoeting. Een intensiever maatschappelijk gebruik is voor de gemeente Amstelveen een voorwaarde om de locatie in de lucht te kunnen houden. Als handvat daarvoor heeft de projectgroep het plan De Groene Oase opgesteld en begin oktober aan de gemeente aangeboden. De gemeente Amstelveen heeft het voornemen de projectgroep de tijd te gunnen om het plan De Groene Oase te realiseren.

En daarmee is gelijk fase 2 ingegaan: concrete gesprekken met potentiële gebruikers zijn al gaande, eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen worden verkend en last but not least, de financiën worden doorgerekend. Op naar iets moois! Wordt vervolgd.

Amstelideetje… Kids geven plantjes aan bewoners van wooncentrum middenhof

Amstelidee heeft sinds kort een nieuwe “speltak”, namelijk Amstelideetjes door en voor Amstel kids: kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen laagdrempelige bij Amstelidee budget aanvragen om een leuk idee te realiseren, alleen of met vriendjes/vriendinnetjes en/of klasgenoten.
Kijk voor verdere spelregels op www.amstelidee.nl

Op dinsdag 07 juli 2021 ging in Wooncentrum Middenhof in Amstelveen Middenhoven het eerste Amstelideetje Kids project van start.

Steven heeft met een aantal vriendjes zelf ca. 100 jonge kamerplantjes gekocht en dezen huis aan huis bezorgd bij de bewoners van Middenhof, gewoon om dat zij het een leuk gebaar vonden en omdat ouderen in Coronatijd ook wat extra aandacht verdienen. De bewoners hadden grote waardering voor deze actie, evenals RTVAmstelveen die er een reportage over heeft gemaakt.

Naar buiten en bewegen met ons tweede huis Amstelveen

Amstelidee ondersteunt initiatieven ten behoeve van zorgzaamheid en zelfredzaamheid van onze regionale samenleving in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn met als kernwaarden: fit, fun, participatie en sociale binding.


Dagelijkse beweging is zoals iedereen weet, een noodzakelijk onderdeel als één van de voorwaarden voor die zelfredzaamheid. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, vooral als je een handicap hebt. Dan zijn naast een getrainde bemensing ook speciale voorzieningen nodig om goed, leuk en verantwoord te kunnen bewegen. Ons Tweede Huis Amstelveen is een centrum met woon- en dag voorzieningen, waar men die speciale middelen nodig heeft.


Daarom is Amstelidee trots om cosponsor te zijn van een nieuw aangeschafte speciale duo e-bike, die op dinsdag 7 juli jl. feestelijk door de bewoners in gebruik is genomen met een hapje en een drankje en met in achtneming van de Corona spelregels, natuurlijk.


Veel fiets plezier!